Tổng kết Kết luận 50-KL/TU năm 2022; Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Vừa qua, tại Hội trường nhà khách Huyện ủy. BCĐ kết luận 50 Tỉnh ủy – Ban Thường vụ huyện Mường Lát tổ chức Hội nghị tổng kết Kết luận 50-KL/TU năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Dương Văn Mạnh – Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành viên BCĐ kết luận 50-KL/TU cấp tỉnh; đồng chí Triệu Minh Xiết – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Kết luận 50-KL/TU huyện Mường Lát; các đồng chí thành viên trong Ban chỉ đạo cấp huyện; Bí thư các xã thuộc Kết luận 50-KL/TU trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2022, Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên tại các bản thuộc Kết luận 50 luôn được quan tâm. Ban Chỉ đạo Kết luận 50-KL/TU huyện Mường Lát đã phân công các thành viên phối hợp với các xã thuộc Kết luận 50 xuống chỉ đạo tại 24 chi bộ của 3 xã Tam Chung, Mường Lý và Trung Lý; Chủ động tăng cường với các Đồn biên phòng, Công an, Quân sự đưa cán bộ, đảng viên phối hợp với đội ngũ giáo viên là đảng viên ở các bản về tham gia sinh hoạt tại các chi bộ bản. Từ đó, các thành viên Ban Chỉ đạo được phân công đã phối hợp với các xã thuộc vùng Kết luận 50 đến từng chi bộ, gặp gỡ một số đảng viên quá thời hạn chuyển Đảng chính thức tìm hiểu nguyên nhân, đồng thời trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tìm hướng giải quyết. Cùng với đó, Đảng ủy các xã thuộc vùng Kết luận 50 đã chủ động phân công đảng viên theo dõi, giáo dục, bồi dưỡng nhận thức cho quần chúng là đối tượng kết nạp vào Đảng; Tổ chức thẩm tra lý lịch người xin vào Đảng, nhất là số quần chúng có quê quán ở tỉnh ngoài.

Kết quả, năm 2022 kết nạp được 13 quần chúng ưu tú vào Đảng, nâng tổng số đảng viên thuộc vùng Kết luận lên 322 đảng viên ; trong đó, xã Mường Lý kết nạp được 7 đảng viên, xã Trung Lý được 3 đảng viên và xã Tam Chung kết nạp được 3 đảng viên. 24/24 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong năm đã tổ chức 06 lớp bồi dưỡng kiến thức cho đảng viên các chi bộ thuộc kết luận 50 trong đó: 03 lớp bồi dưỡng kiến thức tổng hợp cho 321 đảng viên; 01 lớp bồi dưỡng chuyên đề nghiệp vụ công tác đảng viên và xây dựng đảng cho 155 đồng chí Bí thư, phó bí thư, chi ủy và đảng viên chi bộ; 01 lớp đảng viên mới với 30 đảng viên tham gia; 01 lớp đối tượng kết nạp đảng với 35 quần chúng tham gia.

Đồng chí Triệu Minh Xiết – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Kết luận 50 huyện Mường Lát trình bày báo cáo kết quả thực hiện Kết luận 50-KL/TU năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2022, bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2023 Ban Chỉ đạo Kết luận 50-KL/TU huyện Mường Lát tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ đảng, đảng viên, nhất là năng lực lãnh đạo của Bí thư chi bộ và tiếp tực tìm nguồn phát triển đảng viên. Mục tiêu, xây dựng 100% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ trở lên; Kết nạp từ 10 - 15 đảng viên mới, trong đó 2 – 4 đảng viên nữ; Số chi bộ có chi ủy được nâng lên; Bồi dưỡng quần chúng kết nạp Đảng từ 8 - 10 quần chúng; Bồi dưỡng đảng viên mới 100% số đảng viên kết nạp từ các năm trước, 50% trở lên số đảng viên mới kết nạp năm 2023…

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã nêu lên một số khó khăn và đề xuất các giải pháp khắc phục trong quá trình thực hiện Kết luận 50, như: Tình trạng đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng trong thời gian dài để đi làm ăn xa; Việc thực hiện chế độ sinh hoạt tại các chi bộ chưa được thường xuyên sinh hoạt còn mang tính hình thức, chất lượng sinh hoạt chưa cao; Một số đảng viên không chịu khó lao động, học hỏi, tính bảo thủ còn nặng nề, vẫn còn tư tưởng trông chờ vào sự đầu tư của Nhà nước…

Đồng chí Dương Văn Mạnh – Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành viên BCĐ kết luận 50-KL/TU cấp tỉnh biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Dương Văn Mạnh – Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành viên BCĐ kết luận 50-KL/TU cấp tỉnh và đồng chí Triệu Minh Xiết – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Kết luận 50-KL/TU huyện Mường Lát ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ban Chỉ đạo Kết luận 50-KL/TU huyện đã đạt được trong năm 2022. Năm 2023, các đồng chí yêu cầu: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng hiểu rõ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong xã hội; “Cầm tay chỉ việc”, quan tâm đến nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân; Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, nắm chắc tình hình cơ sở; Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các ngành, các lực lượng; Xây dựng  kế hoạch cụ thể cho năm 2023; Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đảng viên; Quam tâm đến công tác phát triển đảng viên mới, chống tái trắng đảng viên và chi bộ sinh hoạt ghép tại các bản thuộc vùng Kết luận.

Tin, ảnh: Tuấn Bình