Hội nghị BCH Đảng bộ huyện khóa VI, lần thứ 18 về tổng kết công tác cấp ủy năm 2022

Chiều ngày 22/12, tại hội trường UBND huyện, BCH Đảng bộ huyện khóa VI đã tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ huyện khóa VI, lần thứ 18 về tổng kết công tác cấp ủy năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị, có đồng chí Hà Văn Ca – Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Triệu Minh Xiết – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Bình – Phó BT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, ủy viên BCH Đảng bộ huyện, trưởng, phó các Ban xây dựng đảng, trưởng các cơ quan đoàn thể, các phòng, cơ quan, đơn vị cấp huyện; Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn.

Đồng chí Hà Văn Ca – Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hà Văn Ca, Bí thư Huyện ủy đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần dân chủ, tập trung thảo luận, phân tích làm rõ những kết quả đạt được và thẳng thắn, nhìn nhận, phân tích, bổ sung làm rõ những nguyên nhân chủ quan, những bất cập, thiếu sót, tồn tại nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện từ đó xác định các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Triệu Minh Xiết – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy thông qua báo cáo tóm tắt về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí lãnh đạo huyện trình bày báo cáo tóm tắt về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Tờ trình của BTV Huyện ủy ban hành Nghị quyết của BCH ĐẢng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và các chie tiêu cơ bản Nghị quyết nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo tóm tắt thu, chi  ngân sách Nhà nước năm 2022, phương án phân bổ ngân sách Nhà nước địa phương năm 2023; báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Theo đó, năm 2022 dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát hiệu quả. Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện đã đạt được kết quả nhất định trên tất cả các lĩnh vực; có 23/27 chỉ tiêu theo Nghị quyết của Huyện ủy và HĐND huyện đạt và vượt theo kế hoạch; nổi bật là tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 923,5 triệu đồng, bằng 7%; chỉ tiêu tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 450/450 tỷ đồng, bằng 100%; thu NSNN trên địa bàn đạt 7.449/12.280 triệu đồng, bằng 177%; tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng số lao động đạt 72%/72%, bằng 100%; thu nhập bình quân đầu người đạt 22,65/21,7 triệu, bằng 104,3%; sản lượng lương thực có hạt đạt 15.033,77/13.000 tấn, bằng 115,18%; xuất khẩu lao động đạt 150/75 người, bằng 200%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng (cân nặng/tuổi) dưới 24,3%/25%, bằng 102%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 77,07%/77,09%, bằng 100,02%; có 15/20 chỉ tiêu tỉnh giao đã hoàn thành. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhìn chung ổn định, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn luôn tin tưởng, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và đạt kết quả tích cực. Quan hệ, hợp tác, hữu nghị với chính quyền và Nhân dân hai huyện Sốp Bâu, Viêng Xay nước cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được củng cố và tăng cường, tạo được sự ổn định trên tuyến biên giới.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thông qua Tờ trình của BTVHU ban hành Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và các chỉ tiêu cơ bản Nghị quyết, nhiệm vụ năm 2023.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội của huyện tiếp tục có chuyển biến tiến bộ. Chất lượng giáo dục các cấp ngày càng có nhiều chuyển biến. Mạng lưới các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện cơ bản đáp ứng được nhu cầu dạy và học tại địa phương; quy mô trường lớp có 32 đơn vị, trường với 559 lớp và 11.531 học sinh. Tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và tốt nghiệp THPT năm 2022 đúng quy chế. Xét hoàn thành chương trình tiểu học đối với 918 học sinh lớp 5 bậc Tiểu học, và công nhận tốt nghiệp THCS cho 737 HS lớp 9 bậc THCS, thực hiện chi trả đầy đủ các chế độ cho giáo viên, học sinh theo quy định. Tham gia và tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa lớn. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, đời sống Nhân dân không ngừng được nâng lên. Quốc phòng - An ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo được quan tâm giải quyết kịp thời. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường; hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, ngày càng hiệu quả.

Toàn cảnh Hội nghị

Dưới sự điều hành của đồng chí Triệu Minh Xiết – Phó BT Thường trực Huyện ủy, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, các ý kiến đều thống nhất với nội dung trong báo cáo. Đồng thời, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế của địa phương, đơn vị mình. Từ thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của địa phương, lãnh đạo các địa phương đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Đồng chí Hà Văn Ca – Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hà Văn Ca – Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận những kết quả đạt được của các cấp, các ngành trong năm 2022. Để triển khai thực hiện đạt kết quả phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2023 đồng chí đề nghị: Các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phát huy tinh thần, trách nhiệm tiếp tục thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch của Huyện ủy, HĐND; UBND huyện, các Ban xây dựng Đảng, các cơ quan chuyên môn, cấp ủy chính quyền và các cấp khẩn trương rà soát, xây dựng ban hành kế hoạch của địa phương, đơn vị mình; khẩn trương bắt tay vào công việc của năm 2023 từ đầu năm.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Năm 2023 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2021 – 2025. Năm 2023, cùng với lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tranh thủ thời cơ, nỗ lực phấn đấu, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh; huy động tối đa các nguồn vốn cho đầu tư phát triển kinh tế hạ tầng. Triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án giảm nghèo, chính sách dân tộc, miền núi, an sinh xã hội trên địa bàn. Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 29/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bảo đảm Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; tăng cường làm tốt công tác đối ngoại. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong sạch, vững mạnh; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, phòng, ngành, MTTQ, các đoàn thể và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ được giao, để địa phương, đơn vị trì trệ, có nhiều hạn chế, yếu kém chậm được khắc phục; đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm thay đổi tính trông chờ ỷ lại vào chế độ, chính sách của Nhà nước ở một bộ cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm, kéo dài trên địa bàn. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần phải nỗ lực lớn hơn nữa, quyết tâm cao hơn nữa để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Tin, ảnh: Hồ Thuỷ, Thanh Bình