Hội nghị tổng kết nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ cấp huyện năm 2022; Triển khai nhiệm vụ năm 2023

Sáng ngày 16-12, Ban Chỉ đạo Xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ huyện Mường Lát tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ cấp huyện năm 2022; Triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Triệu Minh Xiết – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng BCĐ Xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ huyện dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí thành viên BCĐ Xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Lò Văn Đồng - UV BTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ huyện, Phó trưởng Ban Trường trực BCĐ đã thông qua các Quyết định của BCĐ và báo cáo tổng kết nhiệm vụ xây dựng QCDC năm 2022. Thực hiện nhiệm vụ năm 2022, BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở luôn quan tâm sát sao công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần quan trọng trong xây dựng bộ máy chính quyền, hệ thống chính trị vững mạnh, tạo sự đồng thuận cao trong tập thể cán bộ, công chức, người lao động, nhân dân các xã, thị trấn. Tiếp tục cụ thể hoá phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” qua các chương trình, kế hoạch. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được giải quyết đúng quy định của pháp luật, không gây bức xúc trong nhân dân. Trong năm, Thường trực Huyện ủy đã tiếp công dân 06 lượt với 10 người, UBND huyện tiếp công dân 18 lượt với 78 người; Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn đã tiếp công dân 120 lượt với 120 người; tổ chức các hội nghị diễn đàn công an lắng nghe ý kiến của Nhân dân từ cấp huyện đến các xã, thị trấn được đông đảo nhân dân hưởng ứng tham gia. Đồng thời, huyện cũng thực hiện nghiêm túc có hiệu quả việc niêm yết công khai thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử huyện, để tiếp nhận và giải đáp những thắc mắc của người dân về thủ tục hành chính. Năm 2022, đã thành lập và ra mắt 01 mô  hình điểm “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại xã Trung Lý. Qua việc thực hiện xây dựng các mô hình, giúp Nhân dân các dân tộc trong huyện luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Chính quyền ở cơ sở; đồng lòng, chung sức trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng được đảm bảo.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tham luận tại Hội nghị

 Cũng tại hội nghị, các đại biểu tham gia thảo luận đóng góp ý kiến về những tồn tại hạn chế và tập trung xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp năm 2023. 

Đồng chí Triệu Minh Xiết - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng BCĐ Xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ huyện phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Triệu Minh Xiết - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện QCDC ở cơ sở. Đồng chí đề nghị Ban chỉ đạo cần quan tâm một số nhiệm vụ sau: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội trong việc thực hiện công tác xây dựng QCDC ở cơ sở. Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước nói chung, trong đó có nội hàm thực hiện QCDC ở cơ sở. Thực hiện tốt QCDC ở cơ sở nhằm đảm bảo giữ vững dân chủ, kỷ cương, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân. Gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết Trung ương 04, khóa XII, Khóa XIII về xây dựng đảng và đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo; Thực hiện các chương trình hành động, các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là các Nghị quyết chuyên đề, chương trình, kết luận của BCH Đảng bộ huyện; Đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính và đổi mới phương pháp chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, thực hiện nghiêm chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Tiếp tục phát huy vài trò của các già làng, trưởng bản trong xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại với người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền, tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo các vụ việc bức xúc phát sinh từ cơ sở; Xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023.

Tin, ảnh: Hồ Thuỷ