Mường Lát: tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa – thông tin

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Mường Lát đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa - thông tin (VH-TT); tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch; xây dựng các kế hoạch, triển khai tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao (TDTT). Các chỉ tiêu phát triển VH-TT của huyện đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tiếp cận thông tin của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Các địa phương trong huyện tổ chức giải TDTT cấp cơ sở

Năm 2022, thực hiện các Nghị quyết, kết luận của BTV Huyện ủy, Phòng VH-TT, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, cổ động thực hiện các nhiệm vụ chính trị nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước, quê hương gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”. Công tác tuyên truyền thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh trên Cổng thông tin điện tử huyện, Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn và hệ thống phát thanh cơ sở. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phẩm chất, đạo đức của cán bộ, đảng viên; nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong quá trình thực thi công vụ, thực hiện chương trình cải cách hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa trong các cơ quan, đơn vị. 

Công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực thông tin - truyền thông trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả. Trong đó, đã tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID); tiện ích, ý nghĩa của việc làm thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử; đẩy mạnh Chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng, chống dịch COVID-19; triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội… Huyện chỉ đạo Phòng VH-TT huyện phối hợp với Công an huyện, chính quyền các xã, thị trấn chấn chỉnh, kiểm soát hoạt động quảng cáo; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ VH-TT công cộng trên địa bàn. Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các cơ sở đều chấp hành các quy định pháp luật cơ bản về kinh doanh dịch vụ VH-TT; có đầy đủ thủ tục hành chính, giấy phép kinh doanh; đạt các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất; niêm yết đầy đủ bảng nội quy theo quy định, góp phần xây dựng môi trường và phổ biến sinh hoạt văn hóa an toàn, lành mạnh trên địa bàn. Các dịch vụ bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn huyện phát triển nhanh. Hiện tại trên địa bàn huyện có 4 Doanh nghiệp cung cấp và phát các dịch vụ Bưu chính chuyển phát: Đó là Bưu điện, Viettel, Giao hàng nhanh, Giao hàng tiết kiệm. Có 9 tuyến phát bưu chính của Bưu điện hoạt động; số lượng điểm phục vụ bưu chính gồm 1 Bưu cục cấp 2; điểm kinh doanh đại lý cộng tác viên 8 điểm, Bưu điện Văn hóa xã 8. Công tác chuyển phát báo chí, thư tín trên địa bàn huyện được đảm bảo, 100% xã, thị trấn nhận được thư, báo trong ngày. Toàn huyện còn 01 cơ sở kinh doanh dịch vụ internet, trò chơi điện tử công cộng; 6 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke; 01 cơ sở in, 6 cơ sở photocopy…

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, năm 2022, Phòng VH-TT huyện tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch “Chuyển đổi số huyện Mường Lát giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; phối hợp với trung tâm viễn thông huyện triển khai nâng cấp hệ thống quản lý văn bản điều hành và ký số; tổng hợp thông tin xây dựng mã định danh điện tử của các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn; đồng thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn rà soát, đăng ký mới địa chỉ hộp thư công vụ, tài khoản quản lý văn bản điều hành, chứng thư số.

Năm 2022, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở VH, TT và DL, UBND huyện Mường Lát đã chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh quán triệt, phố biến và triển khai thực hiện... Các phong trào: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Phụ nữ chung sức xây dựng NTM”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Tuổi trẻ chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh”, “Xung kích vì cuộc sống cộng đồng” của các cấp Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên huyện được phát động mạnh mẽ, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện đã chỉ đạo chính quyền các xã, thị trấn vận động người dân thực hiện tốt hương ước, quy ước bản, khu phố, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và quy định ứng xử nơi công cộng. Hàng năm, UBND huyện phối hợp với Sở VH, TT và DL, Sở TT và TT tổ chức các lớp tập huấn, bổ sung kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực gia đình, VH-TT, thể thao và du lịch. Năm 2022, Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện đã ra quyết định công nhận cho 7 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “cơn quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, công nhận cho 62 bản, khu phố đạt danh hiệu “bản văn hóa”, “khu dân cư văn hóa”, số hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa là 5750 hộ…

Năm 2022, Phòng VHTT đã phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thanh Hóa tổ chức kiểm kê di tích và di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn huyện; lập quy hoạch khoanh vùng, cắm mốc và huy động các nguồn lực để thực hiện bảo tồn các di sản văn hóa. Qua kiểm kê trên địa bàn 8/8 xã, thị trần trên toàn huyện có 08 di sản văn hóa vật thể. Trong đó, 04 di tích thắng cảnh (hang Chùng - hang Cú xã Tam Chung, hang Thắm Khoang xã Mường Chanh, thác Pù Toong xã Pù Nhi), 02 di tích lịch sử ( Đền Tư Mã Hai Đào, Thiền viện Đại Hóa Thị trấn Mường Lát), 01 khu tưởng niệm (khu tưởng niệm Đoàn quân Tây Tiến Thị trấn Mường Lát), 01 địa điểm dựng bia tưởng niệm Đoàn quân Tây Tiến xã Mường Lý; 53 di sản văn hóa phi vật thể: Lễ đón mẹ lúa (lễ cầu mùa); lễ hội tết, lễ cưới(dân tộc Mông); lễ hội Tén Tằn(dân tộc Thái xã Tén Tằn); lễ cấp sắc(dân tộc Dao); lễ Xên Mường(dân tộc Thái), nghi lễ trong đám cưới(dân tộc Dao), Khặp, Khèn, mo, bốc thuốc nam, đan lát, nghề thêu, dệt…  Phòng VH-TT huyện và UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về quản lý lễ hội, nếp sống văn minh tại lễ hội, xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, mê tín dị đoan, kinh doanh bất hợp pháp trong lễ hội; huy động các nguồn lực đầu tư tôn tạo, tu bổ di tích; thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy nổ, tệ nạn trộm cắp tại các di tích…

Sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, năm 2022, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT trên địa bàn huyện Mường Lát đã hoạt động trở lại, từng bước thích ứng yêu cầu của tình hình mới. Các địa phương trong huyện đã tổ chức các chương trình biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thi đấu TDTT nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa, vui chơi, giải trí và rèn luyện thể thao của nhân dân. Năm 2022, huyện đã tổ chức thành công Đại hội TDTT huyện lần thứ V, và các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Cách  mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2022) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2022). Thành lập đoàn VĐV tham gia thi đấu Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX năm 2022, kết quả được 01 huy chương đồng nội dung đẩy tạ môn Điền kinh. Thành lập đoàn tham gia giải Bóng bàn, Cầu lông, Quần vợt, Gofl Hè Sầm Sơn Cúp Thabrew Silver Beer năm 2022, kết quả được 01 huy chương đồng nội dung đôi nữ môn Cầu lông. Tham gia giải Việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXV năm 2022 tại Thọ Xuân.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về VH-TT trên địa bàn, thời gian tới, huyện Mường Lát tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình xây dựng NTM; hoàn thiện xây dựng tiêu chí văn hóa trong Bộ tiêu chí xã, thị trấn NTM. Củng cố thể chế quản lý VH-TT, thể thao và du lịch; ban hành cơ chế quản lý đồng bộ, thống nhất từ huyện tới cơ sở. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội, văn hóa ứng xử trong gia đình, tại cộng đồng dân cư, trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học. Tăng cường quản lý Nhà nước toàn diện trên các lĩnh vực hoạt động văn hóa thông tin của địa phương.

Bài, ảnh: Hồ Thuỷ