Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Sáng ngày 15-12, tại hội trường nhà khách Huyện ủy, Ban Chỉ đạo 35 huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND huyện; Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy; Thành viên Ban Chỉ đạo 35 huyện; cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 35 huyện.

Đồng chí Vũ Hồng Thái, Phó Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Thành viên Trường trực BCĐ 35 thông qua báo cáo tổng kết

Tại hội nghị, BCĐ 35 huyện đã đánh giá kết quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Theo đó, trong năm 2022, Ban chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của huyện đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để chủ động, tích cực triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp; tăng cường công tác tuyên truyền và đấu tranh phản bác các thông tin và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đảm bảo an ninh tư tưởng, định hướng dư luận. Thường xuyên cập nhật và đăng tải các thông tin về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy chính quyền địa phương, công tác phòng chống dịch Covid-19 và đăng tải, chia sẻ các bài viết theo định hướng của BCĐ 35 tỉnh. Đồng thời phản bác các thông tin sai lệch, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng chống các luận điệu xuyên tạc, tạo sự tin tưởng, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của huyện trong năm 2022. Năm 2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 huyện đã phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện, các cơ quan, ban, ngành có lien quan tham mưu tổ chức mở được 19 lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ công chức, viên chức, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện, với hơn 1580 học viên và lượt học viên tham gia; mở 11 hội nghị báo cáo viên cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội cho 495 người nghe; tiếp song 04 hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, với hơn 1400 đại biểu tham gia. Thường trực BCĐ 35 huyện đã mở 01 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022, cho 150 đại biểu. Năm 2022, BCĐ 35 huyện đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện tăng cường xây dựng thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, của huyện về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thồng chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh, phòng chống tham nhũng. Với kết quả, trong năm 2022, đã tổ chức sản xuất được 189 chương trình phát thanh, với 1.039 tin bài. Nhìn chung, BCĐ 35 huyện, các thành viên BCĐ, Tổ thư ký, cộng tác viên cơ sở đã có sự phối hợp chặt chẽ với BCĐ 35 tỉnh, BCĐ 35 ba miền và các cơ quan, đơn vị, ban, ngành trên địa bàn huyện tập trung đánh chặn có hiệu quả, vô hiệu hóa các trang facebook, Website, blog, fanpage, diễn đàn trực tuyến…. có những quan điểm sai trái, thù địch, cũng như các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước… Các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ,đảng viên các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo trong năm 2022, đồng thời thảo luận, bàn các giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023.

Đồng chí Triệu Minh Xiết – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng BCĐ 35 huyện phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 35 huyện đánh giá cao các hoạt động của BCĐ trong công tác chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và chỉ ra một số tồn tại, hạn chế. Năm 2022, bên cạnh những thời cơ thuận lợi tạo điều kiện cho huyện phát triển, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo 35 huyện yêu cầu: BCĐ 35 huyện chủ động, tích cực nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là trên không gian mạng...nhất là các trang web, blog, " diễn đàn" thường xuyên đăng tải những nội dung xấu, thù địch; Phát hiện âm mưu phương thức, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước; Những thông tin sai sự thật trên địa bàn huyện; Tiếp tục tăng cường nắm bắt thông tin, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân xung quanh các sự kiện, vấn đề dư luận quan tâm; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyền truyền kết quả đạt được trên các lĩnh vực; đặc biệt tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; Quán triệt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng Quy định của Trung ương về trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Đồng thời, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, Đảng viên và nhân dân trên địa bàn, xây dựng, củng cố đội ngũ cộng tác viên, báo cáo viên dư luận xã hội. Tăng cường công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, nâng cao vai trò, trách nhiệm của thành viên BCĐ và Tổ giúp việc để phát hiện và có biện pháp xử lí nghiêm những trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Qua đó, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động trong năm 2023.

Tin, ảnh: Hồ Thuỷ