QUYẾT ĐỊNH Ban hành nội quy xét tuyển viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường Lát

Xem nội dung chi tiết tại đây: