THÔNG BÁO Danh sách thí sinh theo số báo danh, sơ đồ vị trị các phòng, nội quy, hình thức, thời gian phỏng vấn xét tuyển viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường Lát

Xem nội dung chi tiết tại đây: