Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường Lát

Xem chi tiết nội dung tại đây: