Giao chỉ tiêu thực hiện chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025.

Ngày 18/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 969/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu thực hiện chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025. Cụ thể như sau

             1. Chuyển đổi số cấp huyện

            Đến năm 2025, hoàn thành chuyển đổi số tại 12 huyện, thị xã, thành phố: Thành phố Thanh Hoá, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn; các huyện: Hoằng Hoá, Quảng Xương, Vĩnh Lộc, Ngọc Lặc, Quan Hoá, Cẩm Thuỷ, Yên Định, Thường Xuân.

            2. Chuyển đổi số cấp xã

            Số xã, phường, thị trấn tại các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành chuyển đổi số theo từng năm, cụ thể như sau:

            - Năm 2022: 94 xã, phường, thị trấn.

            - Năm 2023: 132 xã, phường, thị trấn.

            - Năm 2024: 133 xã, phường, thị trấn.

            - Năm 2025: 118 xã, phường, thị trấn.

Kích vào đây để xem nội dung chi tiết Quyết định... 

Theo Báo Thanh Hóa