Bồi dưỡng kiến thức dân tộc, tôn giáo và Quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức cấp xã năm 2022

Sáng ngày 29-11, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Phòng Nội vụ huyện tổ chức khác giảng lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc, tôn giáo và Quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức cấp xã năm 2022. Dự buổi lễ có đồng chí Lầu Thanh Va, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; lãnh đạo, giảng viên Trung tâm Chính trị và đại diện lãnh đạo Phòng nội vụ huyện.

Các đại biểu và học viên lớp học tham dự buổi lễ khai giảng.

Trong thời gian học tập, các học viên là cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện sẽ được nghe các giảng viên truyền đạt một số chuyên đề như: Tổng quan về vấn đề dân tộc thiểu thiểu số ở Việt Nam; Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số.

Đồng chí Cao Văn Công, Phó trưởng phòng Nội vụ quán triệt một số nội quy lớp học

Thông qua lớp tập huấn, nhằm nâng cao nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng và hiệu quả xử lý các vấn đề liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo và Quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức cấp xã; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới, góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo tại địa phương.

Đồng chí Lầu Thanh Va, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện phát biểu giao nhiệm vụ tại lớp học

Phát biểu giao nhiệm vụ tại lớp học, đồng chí Lầu Thanh Va, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện yêu cầu các học viên chấp hành nghiêm túc những nội quy do Trung tâm Chính trị đề ra; đi học đúng giờ, chú ý lắng nghe bài giảng, ghi chép, tiếp thu đầy đủ nội dung được các giảng viên truyền đạt; trong lớp không sử dụng điện thoại; không được vắng mặt nếu không có lý do chính đáng. Đối với Ban quản lý lớp học và các giảng viên, đồng chí  Trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc quản lý sỹ số lớp học; truyền đạt các nội dung một cách ngắn gọn, dễ hiểu; tăng cường thời gian trao đổi với học viên về các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo còn bất cập diễn ra ở cơ sở.

Tin, ảnh: Tuấn Bình