Quyết định Công nhận kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Lát

Quyết định công nhận: 

Danh sách mầm non:

Danh sách Tiểu học:

Danh sách THCS: