Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2022

Chiều ngày 11-11, Trung tâm chính trị huyện tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 71 quần chúng ưu tú đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Dự lễ bế giảng có đồng chí Lầu Thanh Va, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; các đồng chí Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện uỷ; cán bộ, viên chức Trung tâm chính trị.

Toàn cảnh buổi lễ bế giảng

Lớp học diễn ra trong thời gian 5 ngày, học viên đã được học tập, nghiên cứu nội dung của 5 chuyên đề, gồm: Khái quát Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 

10 học viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc được ban tổ chức lớp học khen thưởng

Kết thúc chương trình học tập, học viên đã viết bài thu hoạch đánh giá kết quả học tập, có 29 bài đạt loại giỏi, chiếm 41%; 24 bài đạt loại khá, chiếm 34%; Trung bình 18 học viên, chiếm 25%. Học viên được cấp Giấy chứng nhận bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Đồng chí Lầu Thanh Va, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị phát biểu tại lễ bế giảng

Phát biểu tại lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2022, đồng chí Lầu Thanh Va, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị đã chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những cố gắng trong học tập của học viên. Đồng chí yêu cầu các học viên, trên cơ sở lí luận được trang bị, chủ động rèn luyện phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ động nghiên cứu Điều lệ Đảng, nhất là 4 nhiệm vụ của người đảng viên, hiểu biết về tổ chức Đảng, hệ thống chính trị của nước ta. Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vận động Nhân dân và đồng nghiệp chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương đề ra, góp phần tích cực đưa những chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Nhân dịp nay, Ban tổ chức lớp học cũng đã tổ chức cho toàn thể học viên lớp học dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ của huyện.

Tin, ảnh: Tuấn Bình