Tập huấn nghiệp vụ cho thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội cấp huyện và cán bộ tổ chức Chính trị - Xã hội nhận uỷ thác cấp huyện năm năm 2022

Sáng ngày 11-11, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Thanh Hoá tổ chức tập huấn nghiệp vụ trực tuyến cho thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện và cán bộ tổ chức Chính trị - Xã hội nhận uỷ thác cấp huyện năm năm 2022. Tham dự tập huấn có 27 điểm cầu thuộc 27 huyện thị, thành phố trực thuộc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Thanh Hoá.

Các điểm cầu trực tuyến trên địa bàn tỉnh

Tham gia lớp tập huấn, tại điểm cầu Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mường Lát có Ban giám đốc Phòng Giao dịch; các đồng chí thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và cán bộ tổ chức Chính trị - Xã hội nhận uỷ thác cấp huyện.

Các đại biểu tham gia tập huấn tại điểm cầu Mường Lát

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh và các phòng nghiệp vụ thuộc Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh triên khai các nội dung gồm: Nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội cho thanh viên Ban đại diện Hội đồng quản trị cấp huyện; Công tác uỷ thác giữa Ngân hàng chính sách xã hội với Tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện; Giới thiệu các chương trình tín dụng đang thực hiện.

Thông qua lớp tập huấn, các đại biểu hiểu sâu hơn về nhiệm vụ cũng như trách nhiệm của mình, đồng thời, nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của các tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Từ đó, đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn ngày càng đạt hiệu quả hơn.

Tin, ảnh: Tuấn Bình