Thông báo danh sách thí sinh theo số báo danh, sơ đồ vị trí các phòng, nội quy, hình thức, thời gian phỏng vấn xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Lát

Xem chi tiết nội dung Thông báo tại đây: