Khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2022

Sáng ngày 08-11, được sự nhất trí của Thường trực Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng (lần thứ I) năm 2022. Tham dự và phát biểu khai giảng lớp học có đồng chí Lầu Thanh Va, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; có đồng chí Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện uỷ; Phó Giám đốc Trung tâm chính trị và cán bộ, viên chức cơ quan Trung tâm chính trị.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2022.

Tham gia lớp học bồi dưỡng lần thứ I có hơn 90 học viên là những quần chúng ưu tú thuộc các chi, đảng bộ cơ sở và các cơ quan, đơn vị trực thuộc trên địa bàn huyện tham gia học tập. Trong thời gian 05 ngày, từ ngày 08/11 đến 12/11/2022, Các học viên sẽ được tiếp thu các nội dung gồm: Khái quát Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các đồng chí đại biểu và học viên tham dự Khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho đối tượng kết nạp Đảng có nhận thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là lịch sử, Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và những thành tích vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, quá trình lãnh đạo cách mạng đất nước từ khi thành lập Đảng đến nay. Trên cơ sở đó, tiếp tục xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực rèn luyện và phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Lầu Thanh Va, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện phát biểu khai giảng lớp học.

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, đồng chí Lầu Thanh Va, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị yêu cầu các học viên cần xác định đúng đắn động cơ học tập, trước và sau khi nghe bài giảng của giảng viên, các học viên nên tự nghiên cứu trước các chuyên đề, tìm đọc thêm tài liệu để mở rộng phạm vi liên hệ, suy nghĩ, trăn trở từ những góc độ khác nhau, để tự mình tìm ra những lời giải đáp xác đáng nhất. Chủ động nghiên cứu thêm tài liệu, tăng cường trao đổi trên lớp, tiếp thu tốt kiến thức do giảng viên truyền đạt, vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế công việc của cơ quan, đơn vị. Việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của Đảng bộ huyện nhằm bồi dưỡng quần chúng ưu tú phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Tin, ảnh: Văn Tố