Phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Mường Lát

Xem nội dung chi tiết tại đây: