Thông báo nội dung phỏng vấn vòng 2 và giới hạn tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và Đào tạo huyện Mường Lát

Nội dung Thông báo: