Phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mường Lát đánh giá kết quả hoạt động Quý III và triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2022

Chiều ngày 18-10, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng chính sách xã hội (CSXH) huyện Mường Lát tổ chức phiên họp Ban đại diện HĐQT nhằm đánh giá kết quả hoạt động Quý III và triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2022. Đồng chí Mai Xuân Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Đại diện HĐQT dự và chủ trì phiên họp. Tham gia hội nghị còn có các đồng chí là thành viên HĐQT Ngân hàng CSXH huyện; cán bộ, nhân viên Ngân hàng CSXH huyện.

Ông Nguyễn Đức Thượng, Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện thông qua dự thảo báo cáo kết quả thực hiện quý III năm 2022

Trong 9 tháng đầu năm, Ngân hàng CSXH huyện đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, các Bộ ngành, Nghị quyết của HĐQT và Ban đại diện HĐQT cấp trên, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành và tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác, tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nhằm huy động nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần tích cực vào việc thực hiện chương trình mục tiêu về giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định an ninh - chính trị và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Tính đến thời điểm 30/9/2022, tổng nguồn vốn tín dụng đạt 258.985 triệu đồng, tăng 16.123 triệu đồng, tăng 6,6% so với năm 2021. Trong đó, nguồn vốn Trung ương chuyển đạt 187.526 triệu đồng, chiếm 72,4%; nguồn vốn từ ngân sách cấp tỉnh đạt 5.541 triệu đồng, chiếm 2,1%; nguồn vốn từ ngân sách cấp huyện đạt 1.660 triệu đồng, chiếm 0,6% và nguồn vốn huy động từ tiết kiệm dân cư được ngân sách Trung ương cấp bù lãi suất đạt 64.258 triệu đồng, chiếm 24,8%.

Doanh số cho vay tháng 9 đạt 5.047 triệu đồng (9 tháng đầu năm đạt 72.758 triệu đồng) với 1.517 lượt khách hàng vay vốn. Doanh số thu nợ tháng 9 đạt 5.404 triệu đồng (9 tháng đạt 62.008 triệu đồng). Tính đến ngày 30/9/2022, tổng dự nợ đạt 258.226 triệu đồng, với 5.225 khách hàng còn dư nợ, tăng 15.761 triệu đồng so với đầu năm, tăng trưởng 6,5% so với năm 2021. Tăng trưởng dự nợ tập trung vào 4 chương trình tín dụng là: cho vay hộ nghèo, cho vay hộ cận nghèo, cho vay nước sách vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm.Trong 9 tháng đầu năm, vốn tín dụng chính sách đã góp phần hỗ trợ cho 34 học sinh mua máy tính phục vụ học tập trực tuyến, đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm hàng nghìn lao động, trong đó có 99 lao động đi xuất khẩu ở nước ngoài; xây dựng được 258 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường tại nông thôn và giải quyết cho 63 lao động được vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm.

Quang cảnh phiên họp

Bước vào thực hiện nhiệm vụ quý IV/2022,  Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Mường Lát tiếp tục chỉ đạo Ngân hàng CSXH tiếp tục tranh thủ nguồn vốn từ cấp trên nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác; đồng thời tập trung triển khai giải ngân kịp thời ngay sau khi có vốn; có giải pháp phù hợp nhằm giữ vững ổn định và không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng, tạo tiền đề cho việc triển khai các nguồn vốn tín dụng trong thời gian tới được thuận lợi và không bị gián đoạn. Quý IV, Ngân hàng CSXH huyện đã đề ra các mục tiêu hoạt động cụ thể như: Thu nợ đến hạn 5 tỷ đồng; giải ngân 100% chỉ tiêu được thông báo năm 2022, phấn đấu tăng trưởng dự nợ năm 2022 đạt trên 9% so với năm 2021; Nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng, phấn đấu giảm nợ quá hạn dưới 0,1% tổng dự nợ…

Tại phiên họp các đại biểu đã thảo luận đánh giá về các vấn đề liên quan đến ủy thác cho vay đối với các tổ chức hội, hiệu quả vốn vay các chương trình; xử lý nợ rủi ro…

Đồng chí Mai Xuân Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện phát biểu kết luận phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp đồng chí Mai Xuân Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong quý III, cũng như 9 tháng đầu năm 2022. Thông qua kết quả đạt được, các ý kiến tham gia đóng góp của thành viên dự họp, đồng chí Mai Xuân Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện đề nghị các phòng, ban, ngành, Hội đoàn thể nhận ủy thác, Ngân hàng CSXH huyện và UBND các xã, thị trấn tiếp tục phối hợp phắc phục những khó khăn, giải quyết vướng mắc và thực hiện tốt các nhiệm vụ về tín dụng chính sách năm 2022, trong đó tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị Quyết số 11 của Chính phủ; tham mưu thực hiện tốt và có hiệu quả Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 67 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các kế hoạch của UBND tỉnh, của huyện; thực hiện đầy đủ, có chất lượng những nội dung nhận uỷ thác cho vay; tích cực và chủ động phối hợp trong công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn; phối hợp với các ngành có liên quan triển khai các chương trình cho vay: Nhà ở xã hội, cho vay HSSV mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến, xuất khẩu lao động… Đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức, hiệu quả sử dụng vốn. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp huy động nguồn vốn từ dân cư, từ tiền gửi của tổ viên Tổ TK&VV; đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân, hoàn thành cao nhất chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng các chương trình tín dụng được giao, kịp thời đáp ứng nhu cầu về vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Tin, ảnh: Tuấn Bình