Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện tại Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 9 tháng đầu, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022

Ngày 5 tháng 10 năm 2022, UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Hoàng Văn Dũng, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có các Ủy viên UBND huyện, lãnh đạo các ngành, cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn huyện. Qua nghiên cứu dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm 2022; một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 03 tháng cuối năm 2022 và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện kết luận như sau:

I. Đánh giá chung:

Trong 9 tháng đầu năm 2022 các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã tích cực tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở ngành cấp tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022; tổ chức cho Nhân dân vui xuân, đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui vẻ, đầm ấm, an lành, an toàn; tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn; chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm, dịch bệnh gia súc gia cầm được kiểm soát, công tác văn hóa, giáo dục, y tế, dân số KHHGĐ ngày càng được nâng cao; các chế độ chính sách và an sinh xã hội luôn được quan tâm; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng được chú trọng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ổn định và giữ vững.

Tuy vậy, công tác phối hợp giữa các phòng, ban chuyên môn với mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội đặc thù trong tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ chưa thường xuyên; công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, sâu sát ở cơ sở còn hạn chế, công tác quản lý cư trú, quản lý biên giới còn nhiều tìm ẩn yếu tố phức tạp, hoạt động truyền đạo trái phép còn xảy ra trên địa bàn huyện.

Tại Hội nghị Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phê bình đối với người đứng đầu Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh Mường Lát, Bệnh viện Đa khoa huyện, Trung tâm GDTX-GDNN, Trung tâm DV Nông nghiệp đã không tham gia Hội nghị mà không có lý do.

II. Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022

1. Mục tiêu chung:

- Nhằm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022, Đề nghị các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn phải tập trung rà soát cụ thể các chỉ tiêu được giao năm 2022; Nhất là 24 chỉ tiêu HĐND huyện giao và 16 chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Đồng thời triển khai toàn diện, quyết liệt, đồng bộ, có giải pháp cụ thể, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 theo kế hoạch đề ra. Phải tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong giải quyết, phục vụ các nhu cầu chính đáng, hợp pháp của doanh nghiệp và người dân, không gây phiền hà, sách nhiểu trong giải quyết công việc, phấn đấu giữ vững thứ hạng và nâng cao mức xếp loại cải cách hành chính (DDCI) của huyện trong năm 2022.

- Tăng cường kiểm tra quản lý giờ giấc, kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan, các đơn vị trên địa bàn huyện.

2. Một số nhiệm vụ cụ thể:

2.1. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thành lập Đoàn tiến hành kiểm tra, đánh giá toàn diện các tiêu chí; trập trung tháo gỡ, giải quyết khó khăn tồn tại trong xây dựng nông thôn mới đối với 07 bản mà xác định về đích NTM trong năm 2022 hoàn thành chỉ tiêu HĐND huyện giao.

- Tiếp tục chỉ đạo thu hoạch, sản xuất nông nghiệp. Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, dịch tả lợn châu phi; có phương án hỗ trợ, chỉ đạo các đơn vị diệt dịch chuột, bảo vệ các cây hoa màu trên địa bàn; chỉ đạo quyết liệt đối với việc tiêm phòng đợt 2 cho đàn gia súc, gia cầm; xây dựng kế hoạch phòng, tránh bảo vệ đàn gia súc gia cầm trước diễn biến thời tiết bất thường.

- Phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện, Ban quản lý rừng phòng hộ tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2022 theo kế hoạch đã ban hành.

- Đôn đốc, chỉ đạo các xã, các thôn đã được nhận hỗ trợ xi măng triển khai thực hiện xây dựng các hạng mục xây dựng nông thôn mới năm 2022.

- Chỉ đạo các xã, thị trấn các chuỗi nông sản đảm bảo an toàn như gạo, rau, củ quả theo kế hoạch giao.

- Chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động người dân xây dựng phát triển Hợp tác xã nông nghiệp nhằm liên kết phát triển sản xuất hàng hóa nông sản hướng đến xây dựng 02 sản phẩm OCOP là Bí thơm ở xã Mường Chanh và thịt trâu sấy khô ở Thị trấn Mường Lát.

2.2. Hạt Kiểm lâm huyện, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Lát:

- Tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương làm tốt công tác quản lý, bảo vệ, PCCCR; tiếp tục tuyên truyền, nắm bắt thông tin của nhân dân về việc phát nương làm rẫy; hoàn thiện báo cáo, xác định cụ thể diện tích đồi núi trọc trên địa bàn huyện để từ đó phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất việc trồng rừng trong giai đoạn tới.

- Đôn đốc, theo dõi, chỉ đạo các chủ rừng nâng cao trách nhiệm về quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, kiểm tra rừng, truy quét lâm tặc, tuần tra kiểm soát lâm sản trên địa bàn. Phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, UBND xã Tam Chung, Đồn Biên phòng Tam Chung, phòng Tài nguyên và Môi trường, BQLR phòng hộ đẩy nhanh tiến độ đo đạc hiện trạng đất, xây dựng kế hoạch giao đất trình UBND tỉnh phê duyệt giao đất cho Nhân dân tại bản Suối Lóng xã Tam Chung.

2.3. Phòng Kinh tế - Hạ tầng:

- Phải xây dựng kế hoạch, chủ động phối hợp, yêu cầu, đôn đốc các Chủ đầu tư, các nhà thầu tư vấn để kịp thời bổ sung hồ sơ (nếu có) để rút ngắn hơn nữa thời gian thẩm định các dự án được giao. Tuyệt đối không được kéo dài gây ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân các dự án.

- Tiếp tục tăng cường kiểm tra chất lượng thi công các công trình; thẩm định các hồ sơ dự án trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt theo quy định. Tăng cường quản lý quy hoạch; đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện quy hoạch vùng xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt xong trước ngày 15/12/2022.

- Tham mưu văn bản chỉ đạo các xã báo cáo về tiến độ triển khai quy hoạch vùng xã.

2.4. Phòng Tài chính - Kế hoạch:

- Đôn đốc, chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư XDCB, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trong danh mục kế hoạch đầu tư công, quan tâm xử lý nợ xây dựng cơ bản.

- Tham mưu, giải quyết thanh lý xe chở rác; chuyển hồ sơ hợp đồng thu gom rác ở khu vực thị trấn về UBND Thị trấn hợp đồng với các đơn vị có năng lực thực hiện.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức làm việc với UBND thị trấn để tháo gỡ khó khăn trong việc thu ngân sách địa bàn thị trấn đảm bảo thu đủ chỉ tiêu được giao.

2.5. Chi cục thuế Khu vực Quan Hoá – Quan Sơn- Mường Lát:

Phối hợp với các ngành liên quan tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, chống thất thu, phấn đấu bảo đảm đạt và vượt dự toán đề ra năm 2022.

2.6. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

Chỉ đạo tăng cường quản lý đất đai, khoáng sản, rà soát quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất tăng nguồn thu ngân sách.

- Chỉ đạo làm tốt công tác GPMB thực hiện các dự án theo diện tích được Tỉnh giao năm 2022. Đồng thời chuẩn bị các thủ tục để thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trong năm 2022.

- Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo dứt điểm tranh chấp đất canh tác chồng lấn của người dân ở bản Co Cài với đất khu bảo tồn Pù Hu quản lý; tranh chấp địa giới hành chính giữa xã Trung Lý với xã Hiền Kiệt (huyện Quan Hoá).

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành đo đạc hiện trạng diện tích 387,4 ha của các hộ dân tại bản Suối Lóng (Tam Chung) đã được UBND tỉnh giao tại quyết định số 1812/QĐUB-UBND ngày 26/5/2022 để xây dựng phương án chia đất trình UBND tỉnh phê duyệt giao đất cho nhân dân xong trước ngày 30/10/2022.

2.7. Phòng Văn hóa - Thông tin:

Tăng cường quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp với từng thời điểm, đúng quy định gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện để tuyên truyền kịp thời, tăng cường thời lượng phát sóng và xây dựng các tin bài tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19; chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, các chủ trương của Đảng, Nhà nước và địa phương. Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo tư vấn xây dựng đề án Phát triển du lịch huyện Mường Lát đảm bảo khả thi, phát huy được thế mạnh du lịch của huyện.

2.8. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

- Triển khai thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học 2022-2023. Tư duy, đổi mới công tác quản lý giáo dục trên địa bàn; rà soát và khắc phục cơ bản tình trạng thiếu giáo viên; phối hợp với các đơn vị có liên quan tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2022. Tăng cường kiểm tra quản lý giờ giấc, kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan, các đơn vị trường học.

- Chủ trì, phói hợp với các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trường TH Tam Chung đạt chuẩn quốc gia năm 2022; rà soát nhu cầu nhà ở cho học sinh ở nội trú của các trường phổ thông bán trú.

2.9. Phòng Nội vụ:

Xây dựng, đề xuất phương án tuyển dụng viên chức ngành giáo dục đang còn thiếu so với định biên được giao; tham mưu cho UBND huyện trình các cấp có thẩm quyền về việc tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện.

2.10. Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa:

- Tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống các loại dịch bệnh, đẩy nhanh tiến độ tiêm Văc xin phòng Covid-19 đảm bảo đạt tiến độ UBND tỉnh đề ra.

- Nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân; tạo điều kiện theo quy định để khám chữa bệnh cho Nhân dân của các huyện Viêng Xay, Sốp Bâu tỉnh Hủa Phăn, Lào. Tuyệt đối không được để người dân nước bạn phải khám và điều trị tại các cơ sở tư nhân trên địa bàn huyện vì lý do chủ quan.

- Chú trọng kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện.

2.11. Phòng Lao động - Thương binh và xã hội:

- Khẩn trương chỉ đạo công tác rà soát hộ nghèo trên địa bàn huyện năm 2022; tập trung rà soát, đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ người có công và các đối tượng xã hội khác kịp thời, đúng quy định. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG về giảm nghèo; hỗ trợ kịp thời, đột xuất, bảo đảm ổn định đời sống Nhân dân.

2.12. Công an huyện:

- Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng khẩn trương hoàn thiện công tác điều tra, xét xử vụ phá rừng, đốt nương làm rẫy xảy ra tại bản Suối Lóng, xã Tam Chung theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu để tiến hành sơ kết đánh giá hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết, đề án về công tác phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm về Ma túy trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời đánh giá kết quả triển khai việc chuyển hóa địa bàn phức tạp theo tinh thần Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác chuyển hóa địa bàn đã đề ra trong năm 2022.

- Xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, an toàn làm chủ; thường xuyên nêu cao cảnh giác sẵn sàng chiến đấu đảm bảo giữ vững an ninh biên giới, an ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội.

2.13. BCH quân sự huyện:

- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tham mưu chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội nghị tổng kết công tác QP-AN năm 2022.

- Tham mưu kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện. Tổ chức, triển khai nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2023 trước ngày 15/10/2022.

2.14. Các lực lượng chức năng trên địa huyện:

- Tiếp tục củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn liền với thế trận biên phòng và an ninh nhân dân, an ninh nông thôn ngày càng vững mạnh; kết hợp quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế, xã hội đảm bảo kỷ cương, kỷ luật, đảm bảo thực thi nghiêm pháp luật.

- Nắm chắc tình hình tuyến biên giới và các địa bàn trọng điểm, chủ động xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; đảm bảo tình hình, đảm bảo ANTT, ATXH trên địa bàn; quản lý chặt chẽ đường biên giới quốc gia, thường xuyên bám sát cơ sở. Phối hợp với các địa phương quản lý tốt nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện.

2.15. UBND các xã, thị trấn:

- Tập trung rà soát, đánh giá mức độ hoàn thành, quyết liệt chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ các chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND huyện Mường Lát về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2022. Quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022.

Tin, ảnh: Tuấn Bình