Thông báo danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Lát

Nội dung Thông báo: