UBND huyện sơ kết tình hình KT - XH, QP – AN 9 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022

Sáng ngày 5-10, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Văn Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, UBND huyện tổ chức hội nghị sơ kết tình hình KT - XH, QP – AN 9 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022. Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc UBND huyện và một số ngành có liên quan.

Toàn cảnh hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm 2022, UBND huyện đã chỉ đạo, điều hành các cấp, các ngành, địa phương tập trung quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ngành, Huyện ủy, HĐND huyện bằng các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể. Nhìn chung, tình hình,  kinh tế - xã hội của huyện giữ vững ổn định; các chỉ tiêu về nông nghiệp, xuất khẩu lao động cơ bản đạt kế hoạch đề ra; giá cả thị trường ổn định, hàng hóa lưu thông tốt, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của Nhân dân. Tổng giá trị sản xuất các ngành ước đạt 744,6 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ.

Thu, chi ngân sách được thực hiện theo đúng Luật ngân sách nhà nước; tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm ước đạt: 570.000 triệu đồng, trong đó: thu NSNN trên địa bàn ước đạt 9.900 triệu đồng, đạt 132,9% so với KH huyện, 142,6% so với dự toán tỉnh giao; tổng chi NSNN ước thực hiện 320.000 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 500.000 triệu đồng, đạt 111,1% so với KH; cấp phép đăng ký kinh doanh cho 40 hộ cá thể; cấp phép thành lập 01 hợp tác xã; thành lập mới 05 doanh nghiệp, đạt 100% KH giao.

Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh covid-19, công tác giáo dục đào tạo, công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân được duy trì và chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao; công tác chăm lo các đối tượng chính sách và an sinh xã hội luôn được quan tâm thực hiện; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, phòng chống tham nhũng được tập trung chỉ đạo thực hiện; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được tăng cường, quốc phòng - an ninh được duy trì ổn định, giữ vững.

Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2022; trong 3 tháng cuối năm, UBND huyện đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung thực hiện có hiệu quả các  nhiệm vụ theo Nghị quyết Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; Nghị quyết Huyện ủy, HĐND huyện đề ra; Thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chi tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 đã được giao tại Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND huyện, triển khai có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện.

Các ý kiến thảo luận tại Hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích những hạn chế cần khắc phục và kiến nghị, đề xuất trong thời gian tới, cụ thể như: Một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra; công tác giải phóng mặt bằng, công tác quản lý bảo vệ rừng, giao đất cho người dân; các tội phạm có liên quan đến ma túy, an ninh nông thôn còn tiềm ẩn…

Đồng chí Hoàng Văn Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện ghi nhận những kết quả đạt được của các phòng, ngành, đơn vị và nhân dân trong huyện trong 9 tháng vừa qua. Để triển khai thực hiện đạt kết quả phương hướng, nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2022 đồng chí đề nghị: Các phòng, đơn vị, ngành cần tập trung rà soát lại những chỉ tiêu của HĐND huyện đã đề ra trong năm 2022, những chỉ tiêu chưa đạt và chỉ tiêu đạt thấp liên quan đến từng ngành, từng lĩnh vực để tiếp tục chỉ đạo thực hiện, quyết tâm đến khi kết thúc năm phải hoàn thành kế hoạch đề ra; Chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chí còn lại của 7 bản đã đăng ký về đích NTM trong năm 2022 để công nhận bản đạt chuẩn NTM; Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác sản xuất nông, lâm nghiệp theo đúng mùa vụ, đảm bảo chất lượng cơ cấu các loại giống cây trồng; Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu và đăng ký tiêm phòng Vacxin cho đàn vật nuôi đạt kết quả cao; Rà soát lại các công trình, dự án trên địa bàn huyện, có thể kịp thời xong trong năm để tiếp tục triển khai, đối với những công trình dự án không thể hoàn thành việc giải phóng mặt bằng trong năm 2022 để tham mưu, đề xuất với tỉnh sớm có biện pháp xử lý kịp thời; Đẩy nhanh tiến độ thiết kế, thẩm định các công trình, dự án trên địa bàn; chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng quy hoạch vùng xã; Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh xây dựng 01 trường đạt chuẩn; Tiếp tục hoàn thiện Đề án phát triển du lịch huyện Mường Lát một các sát nhất.

Tin, ảnh: Tuấn Bình