Huyện Mường Lát đánh giá thẩm định, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022

Sáng ngày 21-9, Hội đồng thẩm định, đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Mường Lát tổ chức buổi đánh giá các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện. Đồng chí Hoàng Văn Dũng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thẩm định huyện chủ trì buổi đánh giá.

Các thành viên Hội đồng thẩm định tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP

Đợt thẩm định đánh giá này huyện Mường Lát có 2 sản phẩm là: Bí xanh thơm phấn trắng, Thịt trâu gác bếp đăng ký tại hội đồng cấp huyện. Tại buổi thẩm định, đại diện các HTX, hộ gia đình đã trực tiếp trình bày, giới thiệu sản phẩm của đơn vị mình. Sau khi thẩm định và đánh giá qua bộ tiêu chí OCOP theo quyết định 1048 của Thủ tướng Chính phủ, các sản phầm đều có đầy đủ hồ sơ, chất lượng và mẫu mã khá tốt, đồng thời đã xây dựng được thương hiệu cũng như thị trường tiêu thụ.

Đồng chí Hoàng Văn Dũng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thẩm định huyện chủ trì buổi đánh giá

Qua đó, 2 sản phẩm trên đều được Hội đồng đánh giá đạt các tiêu chí và đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP.  Bên cạnh đó, Hội đồng thẩm định cũng yêu cầu đơn vị cần bổ sung hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để tiếp tục đề nghị Hội đồng thẩm định cấp tỉnh đánh giá là sản phẩm OCOP cấp tỉnh, tạo điều kiện cho các đơn vị nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.  Đến thời điểm này huyện Mường Lát có 1 sản phẩm OCOP được tỉnh công nhận.

Tin, ảnh: Thanh Bình