Thông báo nội dung phỏng vấn vòng 2 và giới hạn tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm văn hóa, Thông tin, thể thao và Du lịch huyện Mường Lát

Nội dung Thông báo:

Quyết định thành lập TTVHTTTT&DL huyện Mường Lát số: 4681/QĐ- UBND ngày 11/11/2019: