Thông báo Danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch huyện Mường Lát

Danh sách thí sinh