Quyết định Phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển (vòng 2) viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Mường Lát

Quyết định phê duyêt:

Danh sách thí sinh đủ điều kiện: