UBND huyện sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Sáng ngày 28-6, UBND huyện Mường lát tổ chức Hội nghị Sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí phó Chủ tịch UBND huyện, Các đồng chí Uỷ viên UBND huyện; Đại diện lãnh đạo Đoàn kinh tế QP5; Lãnh đạo các phòng, đơn vị UBND huyện, Đại diện lãnh đạo các Đồn biên phòng; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Văn Bình – Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND huyện đã chỉ đạo, điều hành các cấp, các ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo cuả UBND tỉnh, các sở, ngành, Huyện ủy, HĐND huyện bằng chương trình hành động, kế hoạch, phương án cụ thể. Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội đến các phòng, ban, ngành, các xã thị trấn và chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng nội dung kế hoạch chi tiết triển khai kế hoạch hành động của huyện về thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Huyện ủy, HDND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Chỉ đạo sản xuất vụ chiêm xuân năm 2022 đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản 6 tháng đầu năm 2022, ước đạt 246,938 triệu đồng, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 2.277,18 ha/4.826,6ha, đạt 47,18 % kế hoạch năm. Công tác phát triển chăn nuôi được chú trọng, đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, cung ứng đủ các loại vắc xin phục vụ cho công tác tiêm phòng trên địa bàn huyện được thực hiện theo kế hoạch đề ra, đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch và tiêm phòng trên địa bàn huyện, trong 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện không xảy ra dịch bệnh. Nuôi trồng thuỷ sản sản lượng ước đạt 40/75 tấn, giá trị sản xuất nuôi trồng ước đạt 1.140 triệu đồng. Công tác lâm nghiệp: Chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững. Thực hiện quyết liệt Chỉ thị 13- CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; UBND huyện tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây” xuân Nhâm dần 2022 và triển khai ra quân trồng được trên 40.100 cây xanh các loại; triển khai thiết kế trồng rừng được 280 ha, đạt 100% kế hoạch và đang triển khai cung ứng giống để Nhân dân thực hiện trồng. Chỉ đạo các lực lượng chức năng và địa phương phối hợp thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về lâm nghiệp; quản lý, bảo vệ, chăm sóc rừng trồng và tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng. Chỉ đạo tiếp tục rà soát thực trạng các tiêu trí cấp xã, ở thôn, bản phục vụ xây dựng NTM và đã nhận sự giúp đỡ, hỗ trợ về vốn, xi măng từ các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh, các doanh nghiệp cho chương trình xây dựng nông thôn mới cấp cho các xã. Chương trình xây dựng sản phẩm OCOP, huyện đã giao chỉ tiêu cho 02 xã Trung Lý (măng khô) và xã Mường Chanh (bí thơm). Hiện nay các xã đã chọn được chủ thể triển khai thực hiện và đang quá trình hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và sản phẩm. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt: 8.685 triệu đồng, trong đó, thu NSNN trên địa bàn ước đạt 8.595 triệu đồng, đạt 119% so với dự toán huyện giao. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2021-2025 (chuẩn mới) trên địa bàn huyện là 4.905 hộ nghèo, tỷ lệ 56,18%; Hộ cận nghèo: 1.104 hộ; tỷ lệ 12,64%. Các chính sách, chương trình mục tiêu, dự án được đầu tư trên địa bàn huyện đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của đồng bào dân tộc thiểu số so với bình quân chung của tỉnh. Tình hình an ninh trật tự, bảo đảm an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định. Công tác đối ngoại được duy trì với huyện Sốp Bâu và huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Đồng chí Nguyễn Văn Bình – Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện phát biểu bế mạc Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Bình – Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện giao nhiệm vụ cho các phòng, ngành của huyện và các xã, thị trấn tập trung sớm hoàn thiện Đề án “xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Thu hoạch vụ chiêm xuân, chỉ đạo sản xuất vụ mùa hè thu năm 2022-2023. Chỉ đạo cơ sở thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển, PCCC rừng; tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các xã, bản thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đăng ký năm 2022. Chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh đặc biệt là các bệnh dễ xảy ra trong dịp giao mùa; Nâng cao chất lượng chuẩn đoán, điều trị và phát huy tối đa hiệu quả, công suất sử dụng trang thiết bị, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh. Chi trả trợ cấp kịp thời, đầy đủ các đối tượng người có công và bảo trợ xã hội, trợ cấp đột xuất theo quy định. Tiếp tục triển khai các chương trình phục vụ người nghèo, hỗ trợ tiền điện năm 2022. Theo dõi, tổ chức rà soát và điều chỉnh trợ cấp cho các đối tượng Bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt công tác trợ giúp đột xuất khi bị thiên tai, hỏa hoạn, gặp rủi ro trong cuộc sống của người dân. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, sử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện.

Tin, ảnh: Tuấn Bình