Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mường Lát triển khai thực hiện Nghị định số của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Thực hiện Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Phiên họp của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Mường Lát

Theo đó, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mường Lát sẽ thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các chương trình có lãi suất vay vốn trên 6%/năm; Thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023 hoặc thời điểm thông báo kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định, tùy theo điều kiện nào đến trước.

Thời gian vay được hỗ trợ lãi suất được xác định từ thời điểm giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc nhưng không nằm ngoài thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất.

Mức hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay vốn là 2%/năm tính trên số dư nợ vay của các khoản giải ngân được giải ngân trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất và thời gian vay được hỗ trợ lãi suất; Không thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với dư nợ quá hạn hoặc được gia hạn nợ.

Cán bộ Ngân hàng CSXH huyện Mường Lát triển khai tuyên truyền các chính sách tín dụng đến với người dân trên địa bàn huyện

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mường Lát sẽ tạo mọi thuận lợi cho khách hàng, thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích. Đồng thời thực hiện kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay để đảm bảo việc hỗ trợ lãi suất theo đúng quy định của pháp luật, tránh lợi dụng, trục lợi chính sách.

Tin, ảnh: Tuấn Bình