Huyện Mường Lát công bố quy hoạch xây dựng vùng đến năm 2045

Sáng ngày 16/6/2022, UBND huyện Mường Lát đã tổ chức Lễ công bố quyết định số 1934/QĐ-UBND,ngày 06/06/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045. Dự buổi lễ, có các đồng chí Hà Văn Ca - TUV, Bí thư Huyện Ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Văn Bình - Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện, Đại diện Viện Quy hoạch –Kiến trúc tỉnh Thanh Hóa; các đồng chí trong BTV huyện ủy, lãnh đạo UBND, trưởng các phòng, ban liên quan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, cán bộ địa chính, xây dựng các xã, thị trấn.

Toàn cảnh buổi lễ

Để định hướng cho sự phát triển, Huyện Mường Lát đã tổ chức lập và thực hiện nhiều quy hoạch, chương trình, đề án như: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, Đề án phát triển các ngành du lịch, kinh tế thủy sản, thương mại dịch vụ, Đề án xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiệu quả; Các quy hoạch xây dựng nông thôn mới; Các quy hoạch khu đô thị, dân cư,... Các chương trình, đề án, quy hoạch này về cơ bản đã góp phần quan trọng tạo ra sự phát triển kinh tế xã hội bền vững trên cơ sở sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, lịch sử, văn hóa, nâng cao trình độ theo từng giai đoạn phát triển đồng thời xác lập được công tác quy hoạch, quản lý đầu tư và thu hút đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng các công trình xây dựng trong huyện. Tuy nhiên, quá trình triển khai các chương trình, đề án, quy hoạch này vẫn bộc lộ một số bất cập do thiếu sự kết nối trên bình diện tổng thể.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện thông qua quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045.

Do đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có chủ trương lập Quy hoạch vùng huyện Mường Lát tại Quyết định số 1934/QĐ-UBND,ngày 06/06/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045.Theo đó, tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch của huyện Mường Lát khoảng: 81.240,94 ha (812,41km²). Dân số hiện trạng toàn huyện năm 2020: 40.427 người; mật độ dân số: 49,8người/km2; Tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 18,1%; Dự báo dân số đến năm 2030: khoảng 42.500 người; dân số đô thị khoảng: 10.000; tỷ lệ đô thị hóa đạt: 23,5%; Dự báo dân số đến năm 2045: khoảng 47.000 người; dân số đô thị khoảng: 12.000; tỷ lệ đô thị hóa đạt: 25,5%. Quy hoạch 8 xã, thị trấn của huyện Mường Lát thành 4 tiểu vùng phát triển dựa trên điều kiện tự nhiên, đất đai, khí hậu, phong tục tập quán, trình độ của người dân. Tiểu Vùng I: Gồm các xã Trung Lý, Mường Lý và Tam Chung với các định hướng chính: Vùng bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đặc dụng thượng nguồn sông Mã; ổn định dân cư; nghiên cứu các mô hình nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ sông Mã; phát triển cây dược liệu dưới tán rừng; phát triển Du lịch văn hóa, sinh thái, trải nghiệm....Tiểu Vùng II: Gồm các xã Pù Nhi và Nhi Sơn với các định hướng chính: Du lịch văn hóa, trải nghiệm thiên nhiên; phát triển chăn nuôi đại gia súc, chú ý đến các giống, loài bản địa; Phát triển cây ăn quả, cây dược liệu theo hướng chuyên canh; Phát triển Dịch vụ - thương mại nội vùng trên cơ sở khai thác lợi thế đầu mối giao thông khu vực ngã 3 Pù Nhi; đầu mối giao thương, văn hóa chợ phiên Nhi Sơn; Tiểu Vùng III: Gồm các xã Mường Chanh và Quang Chiểu với định hướng phát triển chính: Nông Lâm nghiệp, chăn nuôi, trong đó chú trọng giữ và phát huy các giống, loài đặc sản bản địa (nếp Quang Chiểu), bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn; Phát triển cây ăn quả, cây dược liệu; phát triển dịch vụ du lịch trải nghiệm; Tiểu Vùng IV: Vùng thị trấn Mường Lát: Là trung tâm hành chính, chính trị kinh tế - xã hội của huyện. Vùng trọng điểm phát triển kinh tế của huyện, vùng phát triển đô thị; công nghiệp chế biến Nông lâm sản; công nghiệp sử dụng nhiều lao động; phát triển dịch vụ thương mại biên mậu gắn với cửa khẩu Tén Tằn; du lịch...

Các đại biểu dự buổi Lễ

Tại buổi lễ, Đại diện Viện Quy hoạch – Kiến trúc tỉnh Thanh Hóa  các thành viên tham dự đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đồ án, xác định đồ án đã được thực hiện một cách công phu, nghiêm túc và khoa học nên đã phân tích, đánh giá đầy đủ thực trạng về huyện Mường Lát và đề ra phương hướng phát triển vừa phù hợp với tiềm năng, lợi thế của huyện, vừa đáp ứng được nhu cầu nâng cao nhanh chóng đời sống vật chất - tinh thần của nhân dân. Từ Đồ án đã nêu rõ về các định hướng phát triển công nghiệp, nông - lâm nghiệp, các định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của huyện,…

Viện Quy hoạch –Kiến trúc tỉnh trao hồ sơ Quy hoạch cho lãnh đạo huyện Mường Lát.

Tại buổi lễ Viện Quy hoạch –Kiến trúc tỉnh trao hồ sơ Quy hoạch cho lãnh đạo huyện Mường Lát.

Tin, ảnh: Tuấn Bình