Hội nghị đánh giá tình hình phát triển lâm nghiệp, nông nghiệp, thủy sản huyện Mường Lát giai đoạn 2016-2020; Đề xuất các nội dung nhằm hoàn thiện Đề án mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng một số ngành liên quan của tỉnh vừa làm việc với huyện Mường Lát đánh giá tình hình phát triển lâm nghiệp, nông nghiệp, thủy sản huyện Mường Lát giai đoạn 2016-2020 để đề xuất các nội dung nhằm hoàn thiện Đề án mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự và chỉ đạo Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong giai đoạn 2016-2020, được sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh, sự cố gắng của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân huyện Mường Lát lĩnh vực lâm nghiệp, nông nghiệp, thủy sản đã có những bước phát triển, tuy nhiên vẫn còn chậm, Mường Lát vẫn là một trong những huyện nghèo nhất cả nước.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Nguyên nhân của thực trạng trên được chỉ ra là do điều kiện địa hình của huyện ở vùng cao, vùng xa, thời tiết khắc nghiệt, thường xuyên bị thiên tai tàn phá, tập quán canh tác, sản xuất của Nhân dân còn lạc hậu, hạ tầng phục vụ sản xuất còn thiếu thốn; một bộ phận cán bộ, Nhân dân còn tâm lý trông chờ, ỷ lại, thiếu sáng tạo, ngại thay đổi. Thời gian qua việc nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả trên địa bàn huyện rất hạn chế.

Đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Sau khi phân tích, đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, các đại biểu đã tập trung nêu những giải pháp để huyện Mường Lát phát triển lâm nghiệp, nông nghiệp, thủy sản bền vững, đó là cần sớm hoàn thành bản đồ thổ nhưỡng huyện Mường Lát để bố trí các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp. Việc phát triển sản xuất phải đảm bảo mục tiêu đan xen hài hòa giữa sinh kế trước mắt và mục tiêu phát triển lâu dài, bền vững. Việc hỗ trợ sản xuất nên được thực hiện theo hướng ban hành cơ chế, chính sách, tạo điều kiện về giống cây trồng, vật nuôi, quy trình sản xuất khoa học, hạn chế hỗ trợ trực tiếp để mỗi người dân phải tự sản xuất. Tỉnh cần quan tâm tìm và hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm lâm nghiệp, nông nghiệp, thủy sản của huyện Mường Lát; tiếp tục triển khai các mô hình sản xuất, đánh giá hiệu quả các cây trồng, vật nuôi để thực hiện việc nhân rộng trên địa bàn huyện.

Trên cơ sở đánh giá kết quả phát triển lâm nghiệp, nông nghiệp thủy sản giai đoạn 2016-2020, những ý kiến đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ phát triển sản xuất huyện Mường Lát thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ghi nhận, tập hợp để hoàn chỉnh nội dung phát triển lâm nghiệp, nông nghiệp, thủy sản nhằm góp phần hoàn thiện Đề án Phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua trong thời gian tới.

 

Tin, ảnh: Tuấn Bình