Cẩm nang chuyển đổi số

Cẩm nang Chuyển đổi số được Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành dưới dạng sách và phiên bản điện tử, gói gọn qua các câu hỏi - câu trả lời cùng nhiều ví dụ minh họa.

Truy cập trang: https://dx.mic.gov.vn/ 

File cẩm nang chuyển đổi số: