Mường Lát làm theo lời căn dặn của Bác

Mường Lát hôm nay như khoác lên mình tấm áo mới, tất cả như đang chuyển mình đổi thay vượt bậc. Sự phát triển ấy của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc trong huyện là món quà vô giá kính dâng Bác Hồ kính yêu.

Mường Lát đang dần đổi thay

Cách đây 75 năm, ngày 20-2-1947, chỉ hai tháng sau ngày ra "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến", giữa bộn bề công việc, trong hoàn cảnh đất nước ở thế "ngàn cân treo sợi tóc", nhưng với tầm nhìn chiến lược, Hồ Chủ tịch đã về thăm, nói chuyện với quân và dân Thanh Hóa. Trong chuyến về thăm đầu tiên này Người đã căn dặn: “Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu… Quyết tâm làm thì sẽ thành kiểu mẫu”. Đặc biệt, khi toàn dân bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, ngày 21-2-1947, Bác Hồ đã viết thư thăm hỏi, động viên đồng bào Thượng du Thanh Hóa. Trong thư có đoạn viết: “Lúc này toàn thể quốc dân đang ra sức chống giặc cứu nước. Tôi chắc đồng bào thượng du đều ra sức đoàn kết chuẩn bị tham gia giết giặc cứu nước để giữ vững quyền thống nhất độc lập của Tổ quốc”.

Suốt chặng đường 75 năm qua, đồng bào thượng du Thanh Hóa nói chung, huyện Mường Mường Lát nói riêng luôn khắc ghi lời Bác dạy, trong chiến đấu đã phát huy truyền thống yêu nước nồng nàn, phối hợp với bộ đội, dân quân du kích tiêu diệt nhiều đồn bốt của giặc, tích cực tham gia tiếp lương, tải đạn, chi viện cho tiền tuyến. Nhiều ngọn núi, khe suối, dòng sông và những tuyến đường mảnh đất vùng biên viễn xứ Thanh này đã in đậm dấu chân của bao thế hệ cha anh, cùng quân và dân cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Trong cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất nước nhà, cùng với nhân dân trong tỉnh, đồng bào các dân tộc huyện Mường Lát đã đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, luôn vững vàng tay súng, dũng cảm chống trả sự đánh phá ác liệt của máy bay Mỹ, bảo vệ các tuyến đường giao thông huyết mạch, các cơ sở quân sự, đóng góp sức người, sức của chi viện cho chiến trường miền Nam. Trong cuộc kháng chiến đầy hy sinh gian khổ ấy, biết bao con em của đồng bào các dân tộc trong huyện đã hăng hái lên đường chiến đấu, nhiều người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Hòa bình lặp lại sau hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, khắc ghi lời Bác dạy, đồng bào các dân tộc huyện Mường Lát đã không ngừng nỗ lực, đóng góp không nhỏ cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Nhiều phong trào thi đua làm theo lời Bác đã được phát động sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân. Cán bộ và nhân dân các dân tộc thiểu số trong huyện đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, phát huy nội lực, tranh thủ sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách dân tộc của Trung ương và của tỉnh đã tạo ra động lực mới, khai thác có hiệu quả các tiềm năng thế mạnh của địa phương và đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần vào những kết quả chung của tỉnh.

Điển hình như: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Mường Lát đã đạt được những thành quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng và phát triển tương đối toàn diện; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 8,6%, tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 885,4 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 20,7 triệu đồng. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đến năm 2020 ước đạt 174,5 tỷ đồng. Tổng sản lượng lương thực có hạt hằng năm đạt 13.924 tấn. Tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng bình quân hàng năm đạt 15%. Huy động vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2015-2020 ước đạt 1.750 tỷ đồng. Tỷ lệ đường giao thông được cứng hóa đến năm 2020 đạt 32%; tỷ lệ đô thị hóa đạt 18,3%. Dịch vụ - thương mại phát triển ngày càng đa dạng, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của Nhân dân, giá trị sản xuất ước đạt 380 tỷ đồng. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn hàng năm đạt 10,5 tỷ đồng. Thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên - môi trường, nhất là quản lý đất đai. Công tác khắc phục hậu quả thiên tai đã đạt được kết quả ban đầu. Số tiêu chí nông thôn mới đạt yêu cầu ngày càng tăng, bình quân đạt 6,25 tiêu chí/xã; huyện đã công nhận 8/88 bản đạt chuẩn nông thôn mới.

Về văn hóa - xã hội, thể dục - thể thao có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được chăm lo; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện. Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang được phát huy. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã có bước phát triển. Chất lượng giáo dục được nâng lên, cơ sở vật chất tiếp tục được đầu tư. Đến nay, toàn huyện có 33 cơ sở giáo dục công lập, trong đó có 31 cơ sở từ mầm non đến bậc THCS, 1 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và 1 trường THPT. Hoạt động y tế và chăm sóc sức khỏe Nhân dân có nhiều tiến bộ, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế được đầu tư, vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. Các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Công tác dạy nghề, tạo việc làm cho người lao động được quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 71,4% năm 2015, xuống còn 43,32% năm 2019. Chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên. Công tác chính trị tư tưởng tiếp tục có sự đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Công tác tổ chức, cán bộ tiếp tục được đổi mới, nhất là luân chuyển cán bộ đạt hiệu quả rõ rệt. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nghiêm minh, kịp thời, bảo đảm quy định. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí thường xuyên được quan tâm. Công tác dân vận có nhiều đổi mới, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên. Vai trò, trách nhiệm của HĐND trong việc hoạch định, quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được thể hiện ngày càng rõ nét. MTTQ và các đoàn thể Nhân dân từng bước đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; quyền làm chủ của Nhân dân được phát huy...

Bước sang nhiệm kỳ mới, vững tin với truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, nhất trí và những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của những năm qua, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự ủng hộ, giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Mường Lát đang tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn thử thách; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VI đề ra; tạo bước phát triển vững chắc hơn, sớm đưa Mường Lát từng bước thoát nghèo bền vững.

Nổi bật trong năm 2021, mặc dù còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19; song với sự chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, HĐND huyện, sự quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và sự nỗ lực, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra (có 12 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 6 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch). Huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt “mục tiêu kép”, nên tình hình dịch COVID-19 vẫn được kiểm soát, không để bùng phát, lây lan ra diện rộng. Các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được thực hiện đầy đủ và kịp thời. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo thực hiện, đạt kết quả tích cực. Trong năm, mỗi xã cơ bản hoàn thành thêm 1 tiêu chí, có 9 bản đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng 600 căn nhà cho hộ nghèo; Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn hỗ trợ 1.000 tấn xi măng cho 7 xã xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới. Năm 2021, huyện có sản phẩm đầu tiên là gạo Cay Nọi được công nhận sản phẩm OCOP. Huyện đã triển khai đầu tư 25 công trình, dự án xây mới, trong đó 23 công trình, dự án đã hoàn thành, giải ngân trong năm 2021 ước đạt 82,9 tỷ đồng, đạt 87,2% kế hoạch. Huyện đã thực hiện lập và trình phê duyệt các quy hoạch như: Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035; Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mường Lát đến năm 2045... Tình hình quốc phòng - an ninh nhìn chung được củng cố, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo thuận lợi cho kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển.

Một mùa xuân mới lại về trên khắp mọi miền của Tổ quốc thân yêu! Trong thời khắc thiêng liên của đất trời, Đảng bộ và Nhân dân huyện Mường Lát hân hoan mừng xuân mới, mừng Đảng ta thêm một tuổi, nhớ về Bác Hồ kính yêu với lòng thành kính và biết ơn vô hạn. Những lời dặn dò và tình cảm của Bác sẽ mãi mãi là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với cán bộ, nhân dân Thanh Hóa nói chung, đồng bào thượng du nói riêng, là động lực để đồng bào các dân tộc huyện Mường Lát vươn lên, khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống, làm thỏa lòng mong ước của Người là “Đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”, sớm thoát khỏi huyện nghèo, hòa mình cùng với sự lớn mạnh của đất nước trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Bài, ảnh: Tuấn Bình