Khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách đi/đến, đi qua địa bàn huyện Mường Lát

Ngày 11/01/2022, Sở Giao thông - Vận tải Thanh Hóa ban hành văn bản số 138/SGTVT-QLVT về việc khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách đi/đến, đi qua địa bàn huyện Mường Lát.

Một gọc nhỏ thị trấn huyện Mường Lát

Theo đó, kể từ ngày 11-1-2022, khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách, gồm: Xe tuyến cố định nội tỉnh, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi đi/đến huyện Mường Lát.

Sở Giao thông - Vận tải Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách có trách nhiệm tổ chức hoạt động vận tải theo đúng phương án đã xây dựng, thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Bộ GTVT, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, hướng dẫn của Sở GTVT Thanh Hóa và địa phương nơi đi, nơi đến trong hoạt động vận tải hành khách.

Trước đó, UBND huyện Mường Lát đã ban hành Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của UBND huyện Mường Lát về việc cập nhật và công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Mường Lát. Theo đó, huyện Mường Lát có cấp độ dịch cấp 2 (vùng vàng); có 04/08 đơn vị cấp xã, thị trấn: Mường Chanh, Quang Chiểu, Tam Chung và thị trấn Mường Lát có cấp độ dịch cấp 1 (vùng xanh); có 03/08 đơn vị: Xã Pù Nhi, Trung Lý, Nhi Sơn có cấp độ dịch cấp 2 (vùng vàng); có 01/08 đơn vị: Xã Mường Lý có cấp độ dịch cấp 3 (vùng cam).

Tin, ảnh: Tuấn Bình