Công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Mường Lát

Ngày 27-12, UBND huyện Mường Lát đã ban hành Quyết định số 1928/QĐ-UBND về việc cập nhật và công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa huyện.

Cụ thể: Đối với cấp huyện: Cấp độ 3, nguy cơ cao (vùng cam). Đối với cấp xã, thị trấn ở cấp độ 3: Nguy cơ cao (vùng cam) 4/8 đơn vị gồm: Thị trấn Mường Lát; xã Mường Chanh; Quang Chiểu và Tam Chung. Cấp độ 4: Nguy cơ rất cao (vùng đỏ)4/8 đơn vị gồm: xã Nhi Sơn, Pù Nhi, Mường Lý và Trung Lý.

Thời gian áp dụng từ 12 giờ 00 phút, ngày 27 - 12 - 2021 đến 12 giờ 00 phút ngày 03 - 01 - 2022.

Chủ tịch UBND huyện Mường Lát yêu cầu: Thủ trưởng các đơn vị, ngành, đoàn thể cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ vào cấp độ dịch COVID-19 của Quyết định này để áp dụng các biện pháp hành chính " Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn theo quy định tại Quyết định số 4399/QĐ-UBND ngày 05/ 11/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa ( gửi kèm theo quyết định này), trong đó việc áp dụng các biện pháp quản lý hành chính thực hiện tương ứng với cấp độ dịch của từng địa bàn xã, thị trấn được công bố tại Quyết định này. Hàng tuần, Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ diễn biến tình hình dịch COVID-19, điều kiện tình hình thực tế, khả năng phòng chống dịch COVD-19 của huyện và các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế Thanh Hóa để xác định, cập nhật cấp độ dịch của xã, thị trấn trên địa bàn huyện trình Ủy ban nhân huyện ra Quyết định công bố chuyển đổi cấp độ dịch để làm cơ sở thực hiện. Trường hợp đột xuất có diễn biến dịch phức tạp, Trung tâm y tế huyện đánh giá khẩn cấp và báo cáo trực tiếp thông qua Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, đồng thời trình Ủy ban nhân dân huyện ra Quyết định công bố chuyển đổi cấp độ dịch để làm cơ sở thực hiện.

Tin, ảnh: Tuấn Bình