Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện Mường Lát đợt 17 năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 5323/KH-SYT ngày 22/11/2021 của Sở Y tế về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt 17 năm 2021. Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện Mường Lát, xây dựng Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện đợt 17 năm 2021

Nội dung Kế hoạch:

VP HĐND - UBND