Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện Mường Lát đợt 13 năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 4912/KH-SYT ngày 02/11/2021 của Sở Y tế về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt 13 năm 2021.Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Mường Lát, xây dựng Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện đợt 13 năm 2021

Nội dung Kế hoạch: