Hội nghị thống nhất số liệu Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện

Ngày 9-7, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị thống nhất số liệu Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021; nghe báo cáo nội dung và tiến độ thực hiện đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045. Đồng chí Hoàng Văn Dũng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham gia hội nghị có các đồng chí lãnh đạo một số phòng chuyên môn UBND huyện; Văn phòng HĐND - UBND huyện; Trưởng các ngành: Công an, BCH Quân sự, Đoàn KT-QP 5, Điện lực; Các thành viên Ban quản lý dự án quy hoạch xây dựng vùng huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045; Chủ tịch UBND, Công chức địa chính các xã, thị trấn.

Đại diện đơn vị tư vấn thuộc Viện Quy hoạch - Kiến trúc thông qua báo cáo tóm tắt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Mường Lát

Tại hội nghị, đại diện đơn vị tư vấn thuộc Viện Quy hoạch - Kiến trúc đã thông qua báo cáo tóm tắt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Mường Lát; Thông qua báo cáo tóm tắt về Quy hoạch vùng huyện đến năm 2045 và báo cáo tóm tắt về Quy hoạch đô thị, thị trấn Mường Lát. Trên cơ sở pháp lý, tính cấp thiết, mục đích và ý nghĩa của việc lập quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện, quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và trong năm 2021 tạo cơ sở pháp lý cho huyện trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai theo quy hoạch, đặc biệt là công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển quyền sử dụng đất; đảm bảo được tính thống nhất trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai từ huyện đến xã; chủ động giành quỹ đất để phát triển các ngành, lĩnh vực đáp ứng nhu cầu sử dụng đất, góp phần thúc đẩy phát triển KT- XH, AN-QP; đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và nội dung, tiến độ thực hiện đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045. Đồng thời nêu các bước triển khai thực hiện, một số khó khăn vướng mắc đề nghị huyện hỗ trợ, hướng dẫn để tổ chức thực hiện kế hoạch đạt kết quả cao.

Đồng chí Hoàng Văn Dũng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Dũng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đã nhấn mạnh: Việc Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn huyện rất quan trọng; đây là căn cứ pháp lý cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hoàng Văn Dũng đề nghị: Các phòng, ngành cấp huyện và các xã, thị trấn cần phải rà soát kỹ nhu cầu sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 để đảm bảo kế hoạch, quy hoạch được xây dựng bài bản, có tầm nhìn xuyên suốt cả giai đoạn; trong đó, phải chú trọng ưu tiên quy hoạch quỹ đất cho phát triển các khu, cụm công nghiệp, đô thị để thu hút các doanh nghiệp đầu tư tập trung trên địa bàn, tránh đầu tư dàn trải, không tập trung, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường.

Đồng chí cũng đề nghị các đơn vị tư vấn cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý tại Hội nghị để kịp thời điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với từng vùng, từng địa phương.

Tin, ảnh: Tuấn Bình