Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Mường Lát lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp

Trong 2 ngày (29 và 30-6), Hội LHPN huyện Mường Lát đã tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Mường Lát lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Mai Hoa, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các ban, phòng, ngành cấp huyện, các đơn vị LLVT trên địa bàn huyện và 96 đại biểu chính thức đại diện cho 7.844 cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn huyện.

Toàn cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, các tầng lớp phụ nữ trong toàn huyện đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, năng động, sáng tạo, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của tỉnh, của địa phương và của Hội,  như: phong trào “Phụ nữ tích học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phong trào xây dựng gia đình 5 không 3 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới… Thông qua các hoạt động của Hội đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng; Các cấp hội từ huyện đến cơ sở luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ chính trị, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; Từng bước thực hiện tốt vai trò đại diện quyền làm chủ của phụ nữ; Tích cực tham gia giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc liên quan đến phụ nữ, trẻ em, đặc biệt, quan tâm đến các hoạt động nâng cao trình độ nhân thức, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tăng thu nhập, xây dựng gia đình hạnh phúc… Trong 5 năm đã có gần 130 hộ phụ nữ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo chung của toàn huyện xuống còn 36,67%.

Công tác tập hợp, thu hút phụ nữ tam gia tổ chức Hội được các cấp hội trong huyện quan tâm, trong 5 năm đã kết nạp được 1.274 hội viên mới, nâng tổng số hội viên phụ nữ toàn huyện lên 7.844 hội viên.

Với sự nỗ lực của các tầng lớp phụ nữ trong huyện, 9/9 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội phụ nữ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đề ra đều đạt và vượt; trong đó nổi bất là các chỉ tiêu như: Xây dựng quỹ mái ấm tình thương; xây dựng tiết kiệm tại chi hội và chỉ tiêu tỷ lệ tập hợp thu hút hội viên.

Những đóng góp to lớn của các tầng lớp phụ nữ trong toàn huyện đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền và Hội cấp trên ghi nhận, đánh giá cao. Trong nhiệm kỳ, các tổ chức hội và cá nhân đã được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng 3 Bằng khen; Chủ tịch UBND tỉnh tặng 2 Bằng khen; Hội LHPN tỉnh tặng 2 Bằng khen và Chủ tịch UBND huyện tặng 21 giấy khen.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Nhiệm kỳ 2021- 2026, Đại hội tiếp tục đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu như: Hàng năm mỗi xã, thị trấn hỗ trợ, giúp đỡ được ít nhất 2 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo; mỗi xã có 2 gia đình hội viên trở lên đạt 8 tiêu chí của Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”. Trong nhiệm kỳ, chỉ đạo xây dựng và nhân rộng được ít nhất 2 mô hình xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ vè trẻ em” và nhóm cha mẹ “Chăm sác và phát triển trẻ thơ”. Phấn đấu hàng năm 100% các cơ sở Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% chi hội xây dựng vận động hội viên tham gia quỹ tiết kiệm tại chi hội với mức 5 nghìn đồng trở lên/tháng. Đến cuối nhiệm kỳ, 100% cán bộ Hội chuyên trách từ huyện đến cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và các phần mềm cơ bản trong công tác Hội….

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã thảo luận nhiều nội dung  quan trọng và đề ra các chỉ tiêu cụ thể, các khâu đột phá cho Nhiệm kỳ 2021- 2026, nhằm phát huy truyền thống, sức sáng tạo, đoàn kết, tự chủ, khát vọng vươn lên của phụ nữ; tiếp tục đổi mới, nội dung phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng huyện Mường Lát sớm thoát nghèo.

Đồng chí Nguyễn Thị Mai Hoa, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Mai Hoa, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đề nghị trong thời gian tới: Cán bộ hội viên phụ nữ các cấp trong huyện tiếp tục phát huy tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển”, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến cán bộ hội viên, nhất là phong trào thi đua phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc "5 không, 3 sạch"; xây dựng người phụ nữ " Tự trọng, tự tin, trung hậu, đảm đang", gương mẫu đi đầu trong thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn môi trường xanh- sạch-đẹp; xây dựng NTM, thực hiện bình đẳng giới; Tích cực "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện các chủ trương, chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em; Tham mưu đề xuất với cấp ủy Đảng về công tác cán bộ nữ; đa dạng hóa hơn nữa các hình thức tập hợp, thu hút hội viên vào hội; xây dựng tổ chức hội thật sự trong sạch vững mạnh, tạo nguồn cán bộ nữ của cấp ủy, chính quyền; Tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới và nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương".

Đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Cũng tại Đại hội đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã phát biểu ghi nhận và biểu dương những kết quả của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đạt được trong nhiệm kỳ 2011 - 2016, chỉ rõ những nguyên nhân tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ mới; đồng chí cũng mong muốn trong nhiệm kỳ tới, các cấp hội phụ nữ tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của phụ nữ trong bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em;  xây dựng hội trong sạch vững mạnh; tích cực tham gia các phong trào thi đua của hội, của địa phương, góp phần tích cực vào thực hiện mục tiêu  phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng  của địa phương trong thời gian tới.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, lãnh đạo huyện Mường Lát tặng hoa, chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Hội LHPN huyện khóa VI và đoàn đại biểu đi dự Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ XVIII

Đại hội đã bầu đủ Ban Chấp hành Hội LHPN huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 14  ủy viên, đồng chí Hà Thị Nhơn tái cử chức danh Chủ tịch Hội LHPN huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong đó 1 đại biểu chỉ định, 1 đại biểu đương nhiệm và 3 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết. Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết, Chương trình hành động nhiệm kỳ 2021 – 2026 với 100% đại biểu tán thành.

Các tập thể...

... và cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen  trong thực hiện phong trào phụ nữ và hoạt động công tác Hội khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát đã quyết định khen thưởng cho 26 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hoạt động của hội nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Tin, ảnh: Tuấn Bình