Huyện ủy Mường Lát sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày 29/4, Huyện ủy Mường Lát tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020. Dự hội nghị có đồng chí Hà Văn Ca - TUV, Bí thư Huyện ủy; Triệu Minh Xiết – Phó Bí thư Thường trực Huyện Ủy; các đồng chí trong BTV Huyện ủy; BCH Đảng bộ huyện; Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn; các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Lầu Thanh Va – TVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện Ủy, Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020

Trong 5 năm qua, cấp ủy các tổ chức, cơ sở Đảng trong huyện đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng và ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác toàn khóa. Việc học tập chuyên đề hàng năm được triển khai nghiêm túc, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt trên 98% và trên 85% quần chúng tham gia học tập. Ngoài ra 27/27 Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện Ủy tổ chức được 432 hội nghị, với gần 700 người tham gia, sau các hội nghị các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị,  MTTQ, các đoàn thể huyện đã tổ chức triển khai cho cán bộ, Đảng viên, hội viên, chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động của tập thể, cá nhân và kế hoạch hành động tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đồng thời đăng ký việc làm theo Bác chủ yếu tập trung vào một số công việc: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đổi mới lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, đảng viên; vấn đề quản lý đất đai, khoáng sản, lâm sản, xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, giải quyết đơn thư trên địa bàn, thường xuyên nắm tình hình, giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề phát sinh từ cơ sở, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân. Việc học tập và làm theo Bác đã dần đi vào nền nếp, có trọng tâm, trọng điểm và trở thành hoạt động trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. 100% tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia học tập, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, bản đăng ký, cam kết học tập và làm theo Bác phù hợp với chuyên đề hằng năm. Có thể nhận thấy trong giai đoạn 2016 - 2020, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên, kỷ luật kỷ cương hành chính được tăng cường; phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu có chuyển biến tích cực. Việc học và làm theo Bác trên địa bàn huyện Mường lát ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng; đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và toàn xã hội.

Các Đại biểu tham dự Hội nghị

Bên cạnh đó, cũng còn một số hạn chế như: Trong quá trình xây dựng kế hoạch hành động toàn khóa và các chuyên đề hàng năm vẫn còn có cấp ủy chưa xác định rõ yêu cầu, nội dung, những việc cần làm để thực hiện, chưa thật sự dành nhiều thời gian thảo luận nên giải pháp đưa ra còn chung chung, nặng hình thức;

Vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu ở một vài cơ quan, đơn vị chưa thực sự rõ nét; Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có lúc, có thời điểm còn lúng túng trong việc cụ thể hóa những lời dạy của Bác đối với từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát huy những kết quả đã đạt được sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong thời gian tới, Huyện ủy Mường Lát tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức về sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị và cá nhân; Thực hiện Chỉ thị phải gắn chặt hơn nữa với thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và các phong trào thi đua yêu nước ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện tốt chuyên đề được tổ chức hàng năm. Đưa nội dungchuyên đề vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng ở tổ chức Đảng, chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Hà Văn Ca - TUV, Bí thư Huyện ủy và đồng chí Triệu Minh Xiết – Phó Bí thư Thường trực Huyện Ủy Chủ trì Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe một số tham luận nhằm làm rõ hơn những kết quả đã đạt được, chia sẻ những kinh nghiệm, mô hình hay cũng như đề xuất, kiến nghị để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW trong thời gian tới.

Đồng chí Hà Văn Ca - TUV, Bí thư Huyện ủy; phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đồng chí Hà Văn Ca - TUV, Bí thư Huyện ủy, đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện đã đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, đề nghị các Tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 tiếp tục đạt được kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới. Về các nhiệm vụ, giải pháp trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị huyện và cơ sở tiếp tục quán triệt Chỉ thị trong thời gian tới đó là; tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức hơn nữa để công tác tuyên truyền được sâu rộng hơn. Cùng với đó, các cấp, các ngành tiếp tục triển khai việc xây dựng các chuẩn mực về đạo đức trong việc học tập tư tưởng, đạo đức của Bác; tiếp tục học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đăng ký các mô hình hay, cách làm mới trong việc học tập và làm theo Bác. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong các Đảng bộ, Chi bộ, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII của Đảng, vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương của cấp ủy, lãnh đạo và chính quyền các cấp. Tiếp tục thực hiện việc giảng dạy, học tập tấm gương đạo đức của Bác trong hệ thống giáo dục phổ thông. Nhân rộng các mô hình điển hình, biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập, làm theo tấm gương Bác.

Tập thể nhân được chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong “ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM” giai đoạn 2016 – 2020

Các cá nhân được chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong “ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM” giai đoạn 2016 – 2020

Nhân dịp này đã có 22 tập thể và 32 cá nhân  được chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong “ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM” giai đoạn 2016 – 2020.

 

 

Tin, ảnh: Văn Tố