Về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Lát ; Thông báo hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển viên chức ngành GD&ĐT huyện Mường Lát

Xem nội dung chi tiết tại đây: