Lễ công bố Trung tâm chính trị huyện Mường Lát đạt chuẩn ( giai đoạn 2009 - 2015)

Chiều ngày 14-1, Huyện ủy Mường Lát long trọng tổ chức Lễ công bố Trung tâm chính trị huyện Mường Lát đạt chuẩn ( giai đoạn 2009 - 2015). Tham dự buổi lễ có đồng chí Phạm Thị Hằng – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện các phòng của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy; Đại diện lãnh đạo Trung tâm Chính trị các huyện Hà Trung, Quan Hóa, Quan Sơn. Về phía huyện Mường Lát có đồng chí Triệu Minh Xiết – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí lãnh đạo Trung tâm Chính trị huyện qua các thời kỳ; đại diện các ban, phòng, ngành cấp huyện, các giảng viên kiêm chức Trung tâm và giảng viên Trung tâm Chính trị huyện cùng tham dự.

Đồng chí Triệu Minh Xiết – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu khai mạc buổi lễ

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Mường lát được thành lập ngày 10/6/1998 theo Quyết định số 09-QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Mường lát. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện (nay là Trung tâm Chính trị) đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban thường vụ Huyện ủy. Trong thời kỳ đầu, Trung tâm còn gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, các công trình phục vụ cho việc giảng dạy và học tập lý luận chính trị. Trụ sở làm việc chỉ có 01 phòng cấp 4 cả cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên, nhân viên hành chính, kế toán cùng làm việc chung. Việc học tập, giảng dạy phụ thuộc đơn vị phải chủ động liên hệ với các cơ quan, ban, ngành thậm chí nhà dân để làm địa điểm học tập, giảng, đến năm 2007 Trung tâm được đầu tư xây dựng trụ sở mới. Trong những năm qua vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Trung tâm Chính trị huyện ngày được khẳng định xứng đáng là cái nôi đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở. Trong các năm ( 2010 - 2020) Trung tâm đã mở  được 250 lớp đào tạo, bồi dưỡng và hội nghị cho 20.632 người và lượt người tham gia.

Các Đại biểu tham dự buổi lễ

Thực hiện Kết luận số 21-KL/TU; Kết luận 15-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về  nâng cao chất lượng toàn diện Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện trong tình hình mới” và Quy định 03-QĐ/TG, ngày 07/01/2009 của ban Tuyên giáo Tỉnh ủy “về xây dựng và công nhận Trung tâm bồi dưỡng chính trị đạt chuẩn giai đoạn 2009 – 2015”, Ban thường vụ Huyện ủy Mường lát đã chỉ đạo cho cấp ủy cấp đảng, chính quyền và các ban ngành triển khai, quán triệt những nội dung của Kết luận  đến từng cán bộ, đảng viên về mục đích, ý nghĩa của Kết luận đối với công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn huyện. Tổ chức bộ máy của Trung tâm Chính trị huyện đảm bảo yêu cầu có đầy đủ chức danh và được bố trí sắp xếp hợp lý. Hiện nay, Trung tâm có giám đốc là trưởng ban tuyên giáo kiêm nhiệm, 1 phó giám đốc kiêm giáo vụ, 01 giảng viên, 01 kế toán kiêm nhiệm, 01 nhân viên bảo vệ kiêm cán bộ hành chính. Chi bộ Đảng luôn đạt trong sạch vững mạnh từ năm 2008 đến nay và nhiều năm liền đã được Ban tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen đơn vị “đạt thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo”. Đội ngũ giảng viên chuyên trách đảm bảo về số lượng và tiêu chuẩn theo Quy định 03 của Tỉnh. Cơ sở vật chất đã được đầu tư xây dựng  như: phòng học, phòng làm việc của cán bộ, giảng viên, khu lưu trú học viên, phòng chờ giảng viên và các công trình phụ cận đã được sửa chữa và đầu tư mới, đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng LLCT cho cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú trên địa bàn huyện. Theo quy định số 03-QĐ/TG ngày 07/01/2009, của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy về việc “Xây dựng và công nhận Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị, thành phố đạt chuẩn giai đoạn 2009 - 2015”, Trung tâm chính trị huyện Mường lát đã đạt 6/6 tiêu chuẩn theo quy định. Ngày 23/10/2020 Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đã có quyết định số 430-QĐ/BTG, “ về việc công nhận Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Mường Lát đạt chuẩn giai đoạn 2009 - 2015”.

01.	Đồng chí  Phạm Thị Hằng – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thay mặt Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy trao Bằng công nhận “Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Mường Lát đạt chuẩn giai đoạn 2009 – 2015”

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy đồng chí  Phạm Thị Hằng – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao Bằng công nhận “Trung tâm Chính trị huyện Mường Lát đạt chuẩn giai đoạn 2009 – 2015”.

Đồng chí  Phạm Thị Hằng – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ đồng chí Phạm Thị Hằng - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Trung tâm chính trị huyện Mường Lát đã đạt trong thời gian vừa qua. Trong thời gian tới đồng chí đề nghị cấp ủy Đảng, Chính quyền huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác giáo dục lý luận chính trị, xây dựng Trung tâm chính trị  là cơ quan chủ lực, giúp đỡ chính quyền làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện. Tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể với Trung tâm chính trị huyện. Tiếp tục nâng cao chính trị huyện trong thời gian tới, xây dựng Trung tâm chính trị huyện là nơi địa chỉ tin cậy, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. Đối với Trung tâm chính chị huyện tích cực tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác đào tạo, bồi dưỡng. Đầu tư cơ sở vật chất Trung tâm theo hướng hiện đại. Thực hiện nghiêm túc chương trình đào tạo của Trung Ương, tỉnh, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, MTTQ và các đoàn thể trong việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đoàn viên, hội viên trên địa bàn huyện. Trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng cần giúp người học tiếp cận những tri thức mới. tạo cho người học khả năng nhanh nhạy trong nắm bắt cái mới. Trung tâm chính trị huyện phải là môi trường đào tạo bồi dưỡng học viên nâng cao trình độ LLCT, năng lực công tác ở địa phương, đơn vị.

Tin, ảnh: Văn Tố