Mường Lát kiện toàn nhân sự HĐND – UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Chiều ngày 9-9, HĐND huyện Mường Lát đã tổ chức kỳ họp thứ 11 để kiện toànnhân sự HĐND và UBND nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự kỳ họp có đại diện Ban Tổ chức và Ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đối với đồng chí Hoàng Văn Dũng (do chuyển công tác khác).Tờ trình của UBND huyện về việc xin miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối với đồng chí Phạm Bá Điểm và đồng chí Hà Thị Hoa (do nghỉ chờ chế độ theo quy định). Tờ trình của Chủ tịch UBND huyện về đề nghị bầu bổ sung các chức danh Phó chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Hoàng Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy khóa VI và đồng chí Mai Xuân Giang, Ủy biên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI. Tờ trình của Thường trực HĐND huyện đề nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Mường Lát khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Cao Văn Cường (do chuyển công tác mới). Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về đề nghị bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tờ trình của Thường trực HĐND huyện xin miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Phạm Thị Huế (do nghỉ chờ chế độ theo quy định).

Sau khi nghe các tờ trình và giới thiệu nhân sự, HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm bầu bổ sung các chức danh: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021đối với các đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Huyện ủy, đồng chí Hoàng Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy khóa VI và đồng chí Mai Xuân Giang, Ủy biên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI.

Kết quả bỏ phiếu, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Huyện ủy được bầu làm Chủ tịch UBND huyện, với số phiếu tín nhiệm đạt 100% đồng ý; đồng chí Hoàng Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy khóa VI được bầu tín nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Kinh tế; đồng chí Mai Xuân Giang, Ủy biên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VIđược bầu tín nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Văn hóa, xã hội.

Tin, ảnh: Tuấn Bình