Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật thuộc “Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020” cho đồng bào dân tộc huyện Mường Lát

Ngày 22/11, Phòng Dân tộc huyện chủ trì phối hợp với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện đã tổ chức Hội tập huấn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thuộc “Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020”. Đồng chí Hà Thị Hoa - Phó Chủ tịch UBND huyện dự và phát biểu khai giảng lớp tập huấn.

Các đại biểu và học viên tham gia lớp tập huấn

Tham gia lớp tập huấn có 290 học viên là: công chức Tư pháp, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội LHPN các xã, thị trấn và các chức danh: bí thư chi bộ, trưởng bản, chi hội phụ nữ và người có uy tín ở 88 bản, khu phố trên địa bàn huyện Mường Lát. Trong thời gian 01 ngày, các học viên sẽ được tiếp thu 04 chuyên đề: Một số vấn đề về bình đẳng giới; Một số nội dung của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014; Tảo hôn và tác hại của tảo hôn; Một số quyết định liên quan đến các chính sách, như: Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020; Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về”Cấp một số ấn phẩm, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn” và Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lực chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tin trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng chí Hà Thị Hoa - Phó Chủ tịch UBND huyện dự và phát biểu khai giảng và giao nhiệm vụ cho lớp tập huấn

Thông qua tập huấn, giúp cán bộ ở cơ sở hiểu rõ hơn những hệ lụy, tác hại của tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, từ đó thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến ở địa phương, nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Tin, ảnh: Tuấn Bình