Mường Lát nỗ lực nâng cao độ che phủ của rừng

Để đẩy nhanh diện tích có rừng, tăng độ che phủ của rừng, trong những năm qua, huyện Mường Lát đã luôn quan tâm đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Nhờ đó, từ một địa phương có tỷ lệ rừng thấp nhất tỉnh, đến nay, huyện Mường Lát đã nâng độ che phủ lên trên 50%, góp phần phủ xanh đất trống, đồi núi trọc và tạo sinh kế ổn định lâu dài cho người dân trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sỹ Đoàn KT-QP 5 hướng dẫn nhân dân trồng rừng

Trong những năm qua, huyện Mường Lát đã thực hiện các biện pháp tuyên truyền giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tích cực tham gia trồng và chăm sóc rừng. Huyện thành lập các tổ, nhóm quản lý bảo vệ rừng tại các xã trong huyện.  Phối hợp với các xã quy hoạch vùng rừng cần khoanh nuôi, bảo vệ khu trồng rừng kinh tế, rừng phòng hộ. Với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng phong phú, nhận thức của người dân dần chuyển biến, góp phần tích cực vào việc phủ xanh đất trống đồi núi trọc, làm tăng tỷ lệ che phủ của rừng.

Người dân huyện Mường Lát tích cực chăm sóc, bảo vệ rừng trồng

Năm 2013, nhờ dự án trồng rừng 147, gia đình ông Hà Văn Thướng, ở bản Cân, xã Tam Trung, huyện Mường Lát đã được nhà nước hỗ trợ về giống cây và hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng, vì thế mà gia đình ông Thướng đã trồng được 3 ha rừng. Sau 6 năm, đến nay diện tích rừng của gia đình ông đã phủ xanh đất trống đồi núi trọc xưa kia và đang mang lại nhiều hiệu quả lâu dài.

Các ngành chức năng kiểm tra chất lượng rừng tại xã Quang Chiểu

Để tổ chức triển khai, thực hiện tốt các dự án trồng rừng, huyện Mường Lát đã phối hợp tốt với các cơ quan chức năng đóng trên địa bàn. Nhờ có hướng đi đúng và giải pháp phù hợp, trong những năm qua công tác khoanh nuôi, bảo vệ và trồng mới rừng được huyện Mường Lát thực hiện có hiệu quả. Tính từ năm 2012 cho đến nay, huyện Mường Lát đã trồng được trên 26 nghìn ha rừng, nâng độ che phủ của rừng trên địa bàn của huyện lên hơn 50%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phủ xanh đất trống, đồi núi trọc của huyện Mường Lát vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt, hiện nay một số diện tích rừng trồng do không phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương nên phát triển chậm, hiệu quả chưa cao. Vì vậy, để nâng cao công tác bảo vệ và phát triển rừng, huyện Mường Lát đang tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả các dự án trồng rừng nhằm tìm ra giải pháp phù hợp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phát triển rừng trên địa bàn, góp phần nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống cho người dân. 

Bài, ảnh: Tuấn Bình