Nâng cao năng lực cho cộng đồng ở các thôn, bản đặc biệt khó khăn huyện Mường Lát năm 2019

Ngày 13/11, tại huyện Mường Lát, Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa phối hợp với UBND huyện Mường Lát tổ chức khai mạc lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng ở các thôn, bản đặc biệt khó khăn huyện Mường Lát năm 2019. Tham dự lớp tập huấn có 140 học viên là Bí thư chi bộ, Trưởng ban giám sát và Cộng tác viên giảm nghèo các thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Mường Lát.

Toàn cảnh lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng ở các thôn, bản đặc biệt khó khăn

Dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở là Tiểu dự án 3 của Chương trình 135 thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyêt tại Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 22/9/2016 với mục tiêu nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; các thôn, bản đặc biệt khó khăn để đảm bảo tăng cường sự tham gia của cộng đồng, cán bộ thôn, bản từ các khâu lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát cộng đồng đối với các hoạt động của Chương trình 135.

Các học viên tham gia lớp tập huấn

Trong thời gian 2 ngày (kể từ 13-14/11), các học viên được tiếp thu 4 nội dung chuyên đề. Trong đó, 3 chuyên đề, gồm: Hướng dẫn kỹ năng phát triển cộng đồng, tăng cường sự tham gia của cộng đồng, người nghèo, phụ nữ trong lập kế hoạch phát triển cộng đồng; Hướng dẫn nghiệp vụ giám sát đầu tư cộng đồng thuộc Chương trình 135; Hướng dẫn công tác vận hành, duy tu, bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng Chương trình 135 do báo cáo viên là giảng viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội truyền đạt. Và 01 chuyên đề về Công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn thực hiện Chương trình 135 trong tình hình mới do lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy Mường Lát trực tiếp trình bày.

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị, bổ sung, nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, điều hành cho đội ngũ cán bộ cơ sở để họ phát huy hơn nữa vai trò, vị trí nhiệm vụ của mình nhằm góp phần chuyển dịch, từng bước xóa đói giảm nghèo, tăng trưởng bền vững và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tin, ảnh: Tuấn Bình