Cơ cấu đề thi, hình thức, dung lượng kiến thức ôn tập xét tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Lát năm 2019

Nội dung chi tiết