Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Mường Lát lần thứ III thành công tốt đẹp

Ngày 12/6, huyện Mường Lát đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III, năm 2019 với chủ đề “Các dân tộc huyện Mường Lát đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”. Tham dự Đại hội có 101 đại biểu chính thức đại diện cho trên 37 nghìn đồng bào thuộc 05 dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân tộc tỉnh. Lãnh đạo các huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình); huyện Quan Sơn và Huyện Quan Hóa. Về phía huyện Mường Lát có đồng chí Lầu Minh Pó - Phó Bí thư Huyện ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, Thường trực HĐND - UBND, các đồng chí lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; đại diện các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo 9 xã, thị trấn và 101 đại biểu chính thức về tham dự Đại hội.

Đồng chí Hà Thị Hoa - Phó Chủ tịch UBND huyện trình bày Báo cáo Chính trị Đại hội

Đại hội đã được nghe đồng chí Hà Thị Hoa - Phó Chủ tịch UBND huyện trình bày Báo cáo Chính trị Đại hội. Theo đó, sau 5 năm (2014 - 2019), kể từ khi thực hiện mục tiêu Quyết tâm thư đặt ra tại Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II, năm 2014, chính quyền huyện Mường Lát cùng đồng bào các dân tộc đã cụ thể hóa bằng những việc làm, hành động thiết thực, cụ thể. Nhiều chủ trương, chính sách và chương trình hỗ trợ của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện được triển khai, như: Chương trình 30a, chương trình 135, Chương trình xây dựng nông thôn mới… đặc biệt gần đây nhất là Đề án “Ổn định đời sống sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội đồng bào Khơ Mú, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020”. Từ đó, đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Mường Lát ngày càng nâng lên; tăng trưởng kinh tế năm sau luôn cao hơn năm trước ( thu nhập bình quân đầu người tăng từ 15,2 triệu đồng năm 2014 lên 17 triệu đồng năm 2018; tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 là 47,85% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều); kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng và nâng cấp; an ninh chính trị ổn định; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục duy trì và phát triển; nhận thức của nhân dân có những bước chuyển biến tiến bộ; các phong tục, tập quán, hủ tục lạc hậu dần được xóa bỏ; xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình trong tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội.

Công tác giáo dục tiếp tục được chú trọng. Đến nay, toàn huyện có 7/31 trường học đạt chuẩn quốc gia. 100% đồng bào các dân tộc thiểu số được cấp thẻ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, có 8/9 xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. 

Các đại biểu tham dự Đại hội

      Với chủ đề “Các dân tộc huyện Mường Lát đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Mường Lát lần thứ III đã xác định một số nhiệm vụ chính trong thực hiện công tác dân tộc đến năm 2024 với mục tiêu chung: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào các dân tộc; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội; phát huy mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế, phấn đấu giảm hộ nghèo người dân tộc thiểu số bình quân hàng năm giảm 6,5%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng/người/năm; tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống và trình độ dân trí đồng bào các dân tộc; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc.

         Ra mắt đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh

          Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh gồm 10 đại biểu và Thông qua dự thảo Quyết tâm thư Đại hội, giai đoạn 2019-2024.

Đồng chí Cầm Bá Tường - Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đ

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Cầm Bá Tường - Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã biểu dương và chúc mừng những kết quả mà huyện Mường Lát đạt được trong giai đoạn 2014 - 2019. Để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Ddaaaij hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mường Lát lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Quyết tâm thư của Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Mường Lát đã đề ra, trong thời gian tới đồng chí Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cầm Bá Tường đề nghị huyện tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, gắn với thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh”, góp phần cùng cả tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc giai đoạn 2014 – 2019 được nhận gấy khen của Ban Dân tộc tỉnh và Chủ tịch UBND huyện Mường Lát

Nhân dịp này, Ban Dân tộc tỉnh và UBND huyện Mường Lát đã trao tặng giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc giai đoạn 2014 - 2019.

Tin, ảnh: Tuấn Bình