Huyện Mường Lát: Sát nhập 2 đơn vị hành chính cấp xã

Sáng ngày 07-6, HĐND huyện Mường Lát tổ chức kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường) khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 thông qua Đề án sát nhập 2 đơn vị hành chính cấp xã là Tén Tằn và Thị trấn Mường Lát.

Đồng chí Cao Văn Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thông qua Tờ trình về việc đề nghị nhập xã Tén Tằn vào Thị trấn Mường Lát của UBND huyện

           Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe tờ trình của UBND huyện về việc đề nghị nhập xã Tén Tằn vào Thị trấn Mường Lát thuộc huyện Mường Lát. Theo đó, sẽ nhập nguyên trạng xã Tén Tằn (diện tích 12.012 ha, dân số 4.319 người) vào Thị trấn Mường Lát (diện tích 954,14 ha, dân số 2.499 người). Sau khi sát nhập, thành lập đơn vị hành chính cấp xã mới có tên là Thị trấn Mường Lát có diện tích tự nhiên 12.966,14 ha; dân số 6.818 người với 11 khu phố và bản. Như vậy, sau khi sát nhập các đơn vị hành chính cấp xã, huyện Mường Lát sẽ còn 8 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 7 xã và 1 thị trấn. Để đảm bảo tính dân chủ, khách quan thời gian qua các đơn vị trong việc sát nhập đã tiến hành lấy ý kiến cử tri theo từng hộ gia đình; kết quả 99,8% cử tri Thị trấn và 66,34% cử tri xã Tén Tằn đồng ý việc sát nhập.

Toàn cảnh kỳ họp

          Tiếp đó, kỳ họp cũng đã thông qua báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện thẩm tra Tờ trình và dự thảo Đề án sát nhập xã Tén Tằn vào Thị trấn Mường Lát của huyện Mường Lát.

Các đại biểu tán thành việc chủ trương sát nhập đơn vị hành chính cấp xã

          Trên cơ sở xem xét báo cáo, tờ trình tại kỳ họp, HĐND huyện đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Mường Lát với tỷ lệ 100% đại biểu HĐND huyện tán thành.

Tin, ảnh: Tuấn Bình