Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Mường Lát

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1/QĐ- UBND
Ngày ban hành 03/01/2022
Trích yếu Về việc cập nhật và công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Mường Lát
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm O-DICH-03-01-2022-263_binhnvmuonglat-04-01-2022_18h25p22(04.01.2022_20h37p56)_signed.pdf