Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Mường Lát

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1617/QĐ- UBND
Ngày ban hành 20/12/2021
Trích yếu Về việc cập nhật và công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Mường (có hiệu lực từ 12 giờ, ngày 20/12/2021)
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm O-DICH_binhnvmuonglat-20-12-2021_06h58p26(20.12.2021_07h42p36)_signed.pdf