Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Mường Lát

https://covid19.thanhhoa.gov.vn/
https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn/

Chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt... (23/05/2022)

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn huyện; ngày 23-5-2022, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát đã ban hành Công văn số 1219/UBND-NN về...