Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Mường Lát

https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn/

Chi cục Thống kê huyện Mường Lát: Cánh tay đắc lực phục vụ sự nghiệp phát... (22/04/2021)

Những năm gần đây, Mường Lát đã và đang “thay da - đổi thịt”, từng bước vươn lên thoát đói giảm nghèo. Có được kết quả đó là nhờ có những chủ trương, chính sách hỗ trợ thiết thực, hiệu quả của...